Nyhetsartikkel

04 september 2018

Strømprisen fortsetter oppover

Etter et par uker med en liten dipp i spotprisen under € 50, spratt spotprisen opp igjen sist uke, slik markedet hadde forventet. Markedet forventer nå priser på over € 50 ut året, og faktisk helt frem til våren. Fremtidsprisene løfter seg også kraftig.

Av LOS Energy

Nordiske priser jevnes ut med europeiske priser.

Årsaken til disse fremtidsforventingene i markedet er sammensatt. Den svake ressurssituasjonen i Norden, gjør at det markedet er mer påvirket av hva som skjer utenfor Norden. For å unngå eksport av kraft som vi selv trenger, må de nordiske prisene bli likere prisene utenfor Norden. I tilfelle en tørr og kald høst og vinter, vil vi importere kraft fra Europa, og da må prisnivået her ligge over prisnivået til våre naboer. Så langt i år er snittprisen for Norden fem prosent høyere enn spotprisen i Tyskland, men lavere enn de baltiske prisene.

Stor påvirkning utenfra
I terminmarkedet er de nordiske prisene lavere enn de tyske. Prisforskjellen vil gi signaler om hva vi kan forvente av import og eksport i tiden fremover. Ved en svak ressurssituasjon vil prisene være nærmere hverandre enn i en situasjon der vi har et massivt overskudd av kraft. Prisnivået i Tyskland vil da følgelig påvirke prisnivået i Norden, slik at kull-, gass- og CO2-prisen vil ha innflytelse på de nordiske prisene.

Det meste peker oppover
Den våte perioden vi har hatt i august ser ut til å gå mot slutten, og det varsles nå normalt eller noe tørrere enn normalt med nedbør. Markedet venter derfor ingen bedring i ressurssituasjonen gjennom september. Energi generelt stiger i pris, og for Europa betyr høyere pris for fossil kraftproduksjon at strømprisene også løfter seg, og dermed også løfter prisene her hjemme.

Kilde: LOS Energy

Kommentarer

kommentarer