Nyhetsartikkel

22 juni 2018

Avviste e-verkssalg

Fem av åtte Ap-representanter sa nei til salg av 50,1 prosent av Oppdal Everk og de fleste partigruppene var splittet. Ordfører Kirsti Welander konkluderte med at det ikke er flertall for å selge hele Oppdal Everk.

Kommunestyret vedtok 26. april å selge 49,9 prosent av aksjene i everket og kraftomsetningen til TrønderEnergi. Torsdag skulle politikerne i Oppdal i Trøndelag ta stilling til en opsjonsavtale om å selge de resterende 50,1 prosent av selskapat til den trønderske kraftgiganten, skriver avisa Opdalingen.

Salg av hele everket er kontroversielt og har skapt stort engasjement i oppdalssamfunnet, og meningene var delte da Ap-gruppa var samlet for å drøfte saken mandag kveld.

-Jeg har aldri opplevd et slikt trøkk som i denne saken, sa Tor Snøve. Han fortalte om mange henvendelser fra både innbyggere og næringsliv de siste dagene. Oppfordringen har vært entydig: – Ikke selg hele everket!

Dette er også i tråd med oppfordringen fra de ansatte i det kommuneeide nettselskapet, og fra et samlet næringsliv i bygda. Everkstyret har vedtatt å gå inn for TrønderEnergis deleierskap og et nært strategisk samarbeid for å stå sterkere når den nye energiloven trer i kraft om halvannet år.

I OPP sist torsdag ble det kjent at Oppdal næringsforening har skrevet brev til politikerne der de tar til orde for fortsatt kommunalt eierskap.

Entreprenør Arnt Erik Dale i Dale maskin sa at han fryktet at oppdragene de har hatt  for everket havner hos konkurrenter utenfor bygda som har store kontrakter med TrønderEnergi dersom hele selskapet selges.

Ordfører Kristi Welander la frem en liste med ti punkter der konklusjonen er at kommunen har mest igjen for å selge hele selskapet til  TrønderEnergi.

Men en runde blant syv av åtte representanter som var til stede på gruppemøtet, viser at fire sier nei til salg av resten av everket.

Disse er Trond Mesloe, Idar Heggvold (vara), Arnt Gulaker og Tor Snøve.

Disse signaliserte at de går inn for salg: Kirsti Welander og Anne Grete Hoelsether.

-Jeg går for salg av everket ut fra den bedriftsøkonomiske siden. Everket legger igjen mye penger i bygda, men det vil også TrønderEnergi gjøre, sa Anne Grete Hoelsether, selv økonom i Oppdalsbanken.

Hun var likevel usikker på om salget av alt kommer for tidlig.

-Det går litt fort i svingene. Det er følelser her, men på sikt er det så mange kunder i TrønderEnergi at det vil svare seg. Everket er ikke stort nok alene og har ikke kompetansen som trengs fremover, mente hun.

-Jeg er enig med mamma, sa vararepresentant og ordførersønn Ragnar Welander smilende og til humring i salen da han første gang ble utfordret til å si sin mening om saken. I oppsummeringen på slutten av møtet måtte han medgi at han var blitt usikker.

En femte representant, Steinar Granlund (Ap) , som blir vara for gruppeleder Ragnhild Skjevik som er inhabil, var ikke tilstede på gruppemøtet. Granlund har tidligere vært klar på at han vil beholde det lokale eierskapet.

Ordføreren konkluderte likevel følgende i møtet:

-Det blir ikke flertall for salg torsdag slik jeg hører stemningen her, men det er rett for meg å stå ved den tilrådningen jeg har gitt, sa ordfører Kirsti Welander.

Hun har ledet forhandlingsutvalget som i tillegg til ordfører og rådmann også har bestått av everkets styreleder Torkil Leinum. Trioen har forhandlet frem forslaget til opsjonsavtale som er unntatt offentlighet, men som skal behandles i torsdagens kommunestyremøte.

Ordføreren bekreftet i møtet at hun sammen med rådmannen går inn for den korte opsjonsavtalen som innebærer å selge resten av everket til TrønderEnergi innen 1. juli. Etter det OPP kjenner til vil kommunen da få 6 millioner kroner mer for aksjene enn ved å benytte en lengre opsjon.

Også de andre partiene har gruppemøter mandag kveld, og sonderinger som Ap-representanter har gjort i partiene, viser at flere av dem er delt, noe også OPP skrev sist torsdag.

Kirsti Welander stemte på sin egen innstilling, og partigruppa ble fristilt i saken.

Politiske tungvektere i Oppdal Ap, tidligere ordfører Ola Røtvei og tidligere styreleder i Oppdal Everk og mangeårig kommunestyrerepresentant, Olav Bjørndal,  deltok i møtet. Begge frarådet salg av den andre halvparten av aksjene til TrønderEnergi.

-Ap avgjorde saken, og vi ser at det er en del reaksjoner rundt oss og det har betydning for partiet. Når vi nå har solgt 49,9 prosent aksjene, da bør vi roe ned laget og se hvordan det går med et deleierskap. Mitt primære syn er at selskapet kan stå på egne bein. I motsatt fall, så burde hele selskapet selges, sa Ola Røtvei.

Som ordfører sørget han for å kjøpe hjem halvparten av everkaksjene fra Hafslund i 2004. Målet var at everket skulle bli motoren i utviklingen av lokalsamfunnet. I stedet ble det mye strid, og senere en oppsplitting av selskapet med rettssak for å sikre kommunens eierskap til Drivakrafta.

-Oppdal Everk har en helhetlig plan. Å ha lokal styring over infrastruktur er viktigere enn å få noen millioner ekstra. Det er utviklingen av oppdalssamfunnet det handler om, sa Olav Bjørndal, og understreket at det TrønderEnergi ønsker er å få kontroll over det regionale strømnettet når dette blir slått sammen med det lokale fordelingsnettet som Oppdal Everk rår over.

-For guds skyld ikke selg, det er en generaltabbe! advarte den tidligere styrelederen.

Tor Snøve la frem et forslag om å avstå fra å gjøre nytte av opsjonsavtalen, noe flertallet av Ap-gruppa slutter seg til. Dette vil Snøve også forsøke å få salgs-motstanderne i de andre partiene til å stille seg bak.

Kilde: Opdalingen

Kommentarer

kommentarer