Nyhetsartikkel

21 juni 2018

Konsesjon til Nordkraft

Nordkraft har fått konsesjon fra Olje- og energidepartementet til å gjennomføre Ullsfjordprosjektene i Troms.

Det melder kraftselskapet selv i en pressemelding.

Årlig kommer Ritaelva og Sveinsgård kraftverk til å levere 47 GWh (gigawattimer) energi i året, fordelt på 22,6 GWh for Ritaelva og 26,4 GWh for Sveinsgård. Nordkrafts magasinkraftverk i Håkvik produserer for øvrig 45 GWh.

Gledelig
– Dette er en gledelig nyhet. Vi har ventet på denne konsesjonen, da det er to veldig gode prosjekter. Vi er nå godt i gang med detaljprosjekteringen sammen med entreprenørene og leverandørene som er valgt ut. Håpet er å få gjort en investeringsbeslutning rundt årsskiftet, sier prosjektsjef i Nordkraft Jon Ingebrigtsen ifølge pressemeldingen.

Det er Nordkraft selv som står for planlegging, søknader, prosjektering og bygging av kraftverkene. I pressemeldingen siteres prosjektsjefen på at prosjektet var grunneiernes foretrukne alternativ til en større utbygging i området.

Saken fortsetter under bildet:

RITAELVA: I dette området kommer det nytt kraftverk.
RITAELVA: I dette området kommer det nytt kraftverk. Foto: Nordkraft

– Samarbeidet gjør det mulig for grunneierne å beholde en vesentlig del av verdiskapningen lokalt i Ullsfjord, forteller Ingebrigtsen.

Endringer i planene

I utgangspunktet ble det søkt om konsesjon til flere kraftverk i området. Allerede i 2015 fikk Nordkraft konsesjon til Ritaelva og Sveingard kraftverk. Samtidig fikk Troms Kraft Produksjon AS konsesjon til å bygge Stordal kraftverk. Da fikk de andre prosjektene avslag. Troms Kraft Produksjon sa fra seg sin konsesjon i 2017. Dermed falt en 132-kilovoltslinje bort. Nordkrafts prosjekt var på dette tidspunktet ansett som ulønnsomt.

– Nordkraft søkte derfor myndighetene om reduksjon av sine prosjekter samt å erstatte eksisterende 22-kilovolts kraftlinje med en ny. For Ritaelva gir planendringen gir også reduserte ulemper for natur, landskap, reindrift og lokalsamfunn sammenlignet med de gitte konsesjonene. For Sveingard er det små miljømessige endringer, forklarer Ingebrigtsen.

NVE har behandlet saken og sendte en positiv innstilling til Olje- og energidepartementet i vår.

– De skriver blant annet at den viktigste samfunnsmessige nytten ved bygging av Ritaelva og Sveingard kraftverk vil være produksjon av ny fornybar kraft, heter det fra Nordkraft.

Kommentarer

kommentarer