Nyhetsartikkel

12 juni 2018

Tyskland påbörjar planeringen av «Kohlewende»

Tysklands regering utsåg den 6 juni en kommission för att besluta i år om tidsplanen för utfasning av kol som energikälla. Därmed avslutades en månadslång dragkamp över beslutsorganet, Kolkommissionens uppdrag, skriver Climate and Change News.

Eftersom brunkolgruvor är den enda verkliga hushållsresursen i ett land som är beroende av energiimport, står Tyskland inför en stor inre omvandling när man ska överge kolförbränning för att möta alla ambitiösa klimatmål före 2030, eftersom landet också vill vara fri från kärnkraft i slutet av 2022.

Regeringen utsåg en grupp bestående av 24 personer som inkluderar Matthias Platzeck och Stanislaw Tillich, tidigare premiärministrar för brunkolbrytande delstaterna Brandenburg och Sachsen, som också är industriellt svaga regioner där förlusten av tusentals arbetsplatser kommer att skada regionerna, även om utfasningen sprids ut över åren .

Fyra ministerier – ekonomi, finans, inrikes och arbetskraft – är också inblandade för att spegla behovet av interaktion när denna känsliga uppgift genomförs.

Arbetsminister Hubertus Heil sade att målet var att skydda, men också att utveckla regionerna. – Det handlar om att hantera strukturella förändringar och undvika störningar, sa han.

Kolkommissionen kommer att hjälpa till att fördela federala medel för att föra in nya industrier till regionerna, såsom forskning och produktion av batterier.

Kolkraftproduktion, både från brunkol och importerat kol, svarar idag för 40 procent av Tysklands totala kraftproduktion, vilket gör utmatningen av kol ytterst komplicerad, samtidigt som man upprätthåller pålitlig försörjning till industrier och hushåll.

Kraftbolagen som RWE <RWEG.DE> och Uniper <UN01.DE> säger att de är beredda och har absorberat minskande intäkter från kolfabriker på grund av konkurrensen från förnybar energi och därmed utvecklat egna utfasningssplaner som sträcker sig in på 2040-talet.

Miljögrupper vill att utfasningen klaras av inom några få år, men policymakers har signaliserat om kompromisser.

Chefen för den nationella energireguleringsmyndigheten har nyligen sagt att hälften av Tysklands kolkapacitet kan vara avstängd år 2030, förutsatt att det finns tillräckligt med överföringsnät för att hantera kraftiga vind- och solvolymer.

Regeringen har också lovat att införliva en klimatlag år 2019 som kommer att kräva mer åtgärder från andra förorenande industrier, som transport och byggnader.

Kommentarer

kommentarer