Nyhetsartikkel

12 juni 2018

Energivagthund med begrenset makt

Et velfungerende indre marked for energi kræver en vagthund, der kan overvåge at reglerne bliver overholdt og gribe ind hvis det ikke sker. I øjeblikket forhandler EU’s medlemslande og Europa-Parlamentet om, hvordan det skal foregå.

Mandag nåede EU’s medlemslande til enighed om sin position på en lovtekst, der beskriver hvilke opgaver EU’s energiagentur (ACER) skal varetage, melder Dansk Energi.

Øget markedsintegration og omstillingen til en mere grøn og alsidig elproduktion betyder, at der er et øget behov for at forbedre vilkårene for grænseoverskridende handel af el. Det kræver EU’s Energiagenturs (ACER) rolle tilpasses og genforhandles.

– Hvis vi skal opnå et energimarked, der er baseret på EU’s hovedprincipper om det frie og indre marked, så skal der være en uafhængig institution til at overvåge, at alle overholder reglerne. Det er derfor særdeles vigtigt at styrke ACER, hvilket der bliver mulighed for i de kommende forhandlinger, siger Jørgen Skovmose Madsen, EU-chef i Dansk Energi.

Uafhængighed har været et nøgleord i forhandlingerne. En række mindre medlemslande – herunder Danmark – har ønsket et stærkt ACER, som kan gribe ind, hvis reglerne for det indre marked ikke overholdes. Modsat har en række større lande med Tyskland i spidsen ønsket at begrænse, hvilke beslutninger og anbefalinger ACER kan udstede.

Det er tydeligt, at især Tyskland kæmper hårdt imod en styrket rolle til ACER. Dermed kæmper de reelt også imod et velfungerende indre marked for energi, og det er ærligt talt trist at opleve.

– Det er tydeligt, at især Tyskland kæmper hårdt imod en styrket rolle til ACER. Dermed kæmper de reelt også imod et velfungerende indre marked for energi, og det er ærligt talt trist at opleve, siger Jørgen Skovmose Madsen.

Mistet eksport for 500 mio. kr.
De nordiske el-producenter har i flere år oplevet konsekvenserne af et dårligt fungerende indre marked for energi, hvor ejeren af det nordtyske transmissionsnet har begrænset adgangen til det tyske marked. Det skønnes i nogle år at have kostet op mod 500 millioner kroner i tabte eksportindtægter. Alligevel kan forhandlingerne slutte med et mere positivt resultat.

– Europa-Parlamentet får en vigtig rolle i at trække forslaget i en retning, der styrker det indre marked for energi. En række lande i Rådet, herunder Danmark, Holland og Finland, vil have forståelse for Parlamentets tilgang, så vi er stadig forhåbningsfulde i forhold til et positivt slutresultat, siger Jørgen Skovmose Madsen.

Siden agenturets oprettelse i 2011, har det fået nye opgaver vedrørende overvågning af engrosmarkederne og grænseoverskridende energiinfrastruktur.

Kommissionen fremlagde forslaget om at tilpasse ACER-forordningen i november 2016 under den større Clean Energy Package. Morten Helveg Petersen, er ordfører på forordningen i Europa-Parlamentet, der vedtog sin position i forhold til forordningen allerede den 1. marts.

Trilogforhandlingerne mellem Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen forventes at starte efter sommerferien.

Kommentarer

kommentarer