Day

juni 1, 2018

Nasjonal varedeklarasjon for strøm 2017

Den nasjonale varedeklarasjonen for 2017 viser at fornybar andel av kraften som ikke har opprinnelsesgarantier har gått opp med to prosentpoeng. Andelen kjernekraft har gått opp med seks prosentpoeng, mens andel fossil kraft reduseres med sju prosentpoeng i forhold til den nasjonale varedeklarasjonen for 2016.