Nyhetsartikkel

01 juni 2018

Stadig mer fornybar fjernvarme i Norge

Fjoråret ble nok et rekordår for produksjon av fjernvarme i Norge og næringen fortsetter å vokse. Fredag åpner statsminister Erna Solberg et nytt energigjenvinningsanlegg i Tromsø.

SSBs fjernvarmestatistikk, som ble lagt fram torsdag, viser at nettoproduksjonen av fjernvarme i Norge økte fra 5,9 milliarder kilowattimer (TWh) i 2016 til over 6,1 TWh i fjor.

Medregnet tall fra Svalbard, som ikke er med i SSB-statistikken, var totalen rett over 6,2 TWh, viser tall fra Norsk Fjernvarmes statistikknettsted fjernkontrollen.no.

– Det er interessant at produksjonen øker, til tross for at 2017 var et varmere år enn 2016. Årsaken er først og fremst fortsatt kundevekst og ny utbygging, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme.

Leveransen øker både til næringsbygg, husholdninger og industri, viser statistikken.

Solberg åpner anlegg i Tromsø

Tromsø er et av stedene hvor fjernvarmen er i vekst, og byen er nå Norges åttende største fjernvarmeby, viser tall fra fjernkontrollen.no.

Etter flere tiår med planlegging, har byen nå fått sitt eget anlegg for gjenbruk av spillvarme fra avfallsforbrenning. Kvitebjørn Varmes anlegg i Skattøra Miljøpark skal være ryggraden i videre vekst i byen, og statsminister Erna Solberg står for den offisielle åpningen fredag.

– Fjernvarme finnes nå stort sett i alle de store, og mange av de små, byene i landet. Ved å bruke byens egen overskuddsenergi til oppvarming, avlaster fjernvarmen de lokale kraftnettene og frigjør plass til lading av elbiler og annen elektrifisering i samfunnet, sier Mellvang-Berg.

I tillegg til tradisjonell oppvarming, tilbyr nå et økende antall selskaper også andre produkter som fjernkjøling, damp til industri, varme og tørk til byggeplasser og andre energitjenester.

– Ordet fjernvarme er ikke lenger helt dekkende for hva bedriftene tilbyr. Det vi driver med er urban energi, sier Mellvang-Berg.

Fossil olje nesten borte

I likhet med foregående år, fortsetter utfasingen av fossile energikilder i fjernvarmeanleggene. I 2017 falt andelen fossil olje for første gang til under 1 prosent. Også i reelle tall synker bruken av både olje og gass.

– Her har selskapene gjort en strålende jobb. Det er stort sett bare i beredskapssituasjoner det blir brukt fossil olje – og over halvparten av anleggene listet i fjernkontrollen.no bruker ikke fossil olje i det hele tatt, sier Mellvang-Berg.

Samtidig som den nasjonale SBB-statistikken ble tilgjengelig torsdag, oppdaterte Norsk Fjernvarme sitt nettsted fjernkontrollen.no, hvor det er mulig å se hvilken energimiks som brukes til fjernvarme forskjellige steder i landet.

– Fjernvarmen er basert på lokale, fossilfrie energikilder og det er stor variasjon fra sted til sted hvilke som blir brukt. Vi oppfordrer derfor alle som vil vite mer om hvor fjernvarmen kommer fra til å klikke seg inn på fjernkontrollen.no, sier Mellvang-Berg.

Kommentarer

kommentarer