Nyhetsartikkel

19 mars 2018

– Uheldig å ikke akseptere legeattest mot smarte strømmålere

Fastleger skal ikke skrive ut legeattester som sier at pasienter har helseplager på grunn av stråling fra automatiske strømmålere, skriver Helsedirektoratet i en uttalelse. Årsaken er at de ikke har dokumentasjon på målerne gir helseplager.

Innen 1. januar 2019 skal alle strømkunder få nye, moderne strømmålere som automatisk måler forbruket.

Flere nekter imidlertid å få de nye målerne installert, noe de begrunner ut fra både helse- og personvernhensyn.

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) åpnet nylig for at enkelte kan få unntak fra installering av målerne, dersom de sender inn en attest fra lege eller psykolog, melder NRK.

I et nettsak publisert 14. mars, skriver Helsedirektoratet at fastleger ikke skal skrive ut legeattester som sier at pasienter har helseplager som skyldes stråling fra automatiske strømmålere.

– Ikke dokumentasjon
– Jeg skjønner at det kan være forvirrende, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet til NRK.

Jakob Linhave
Avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet skjønner at de nye retningslinjene fra Helsedirektoratet kan være forvirrende.Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

– Her er vi ikke enig med NVE i de vurderingene de har gjort tidligere, og vi mener vi burde vært inne i saken tidligere. Per i dag har vi ikke dokumentasjon som viser sammenheng mellom automatisk strømmåler og helseplager, fortsetter han.

Det nye skrivet fra Helsedirektoratet kom etter at flere fastleger hadde tatt kontakt, sier Linhave.

Dersom fastleger skriver ut en attest som sier at pasienten har plager som skyldes en automatisk strømmåler, vil det være i strid med helsepersonelloven, skriver direktoratet.

Har reservert seg
Så langt har rundt 2500 personer, rundt 0,15 prosent av kundene, fått reservere seg mot installasjon.

Utskifting av strømmåler.
Rundt 2500 personer har så langt fått fritak fra å få installert de nye målerne.Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Guro Grøtterud, sjef for seksjon for sluttbrukermarked i NVE, sier til NRK at de tenker at både fastleger og psykologer må gjøre de faglige vurderingene de mener er forsvarlige.

– Blir det færre legeattester, blir det færre unntak, sier hun.

Grøtterud mener det ikke er en konflikt med Helsedirektoratet når NVE fortsetter å godta legeattester.

– Vi er nå godt over halvveis i utskiftingen av målerne. Det kan være uheldig å ikke akseptere et dokument vi hittil har akseptert, så vi har ingen planer om å endre praksis her, sier huntil NRK.

 

– Må tas på alvor
Linhave i Helsedirektoratet legger uenighet med NVE til side.

– Jeg mener de har tått våre synspunkter til etterretning, og jeg ser at de har lagt ut informasjon og vår anbefaling på sine egne nettsider nå. Det er vi glad for, sier han.

Helsedirektoratet kommer også med flere råd til både fastleger og pasienter, og sier blant annet at målinger viser at stråling fra strømmålerne ligger under Statens stråleverns grenseverdier.

Det understrekes også at pasienter som oppsøker lege med plager de mener skyldes stråling eller elektromagnetiske felt, må tas på alvor.

– Plagene deres kan være reelle, selv om de ikke skyldes elektromagnetiske felter.

Kommentarer

kommentarer