Nyhetsartikkel

19 mars 2018

Prisen for at bruge elnettet dykker for andet år i træk

For erhvervsvirksomheder er prisen – i fagsprog kaldet tariffen – faldet cirka 1,5 øre pr. kWh, hvilket giver en stor industrivirksomhed med et årsforbrug på 25 millioner kWh en besparelse på 400.000 kroner på elregningen i 2018 sammenlignet med året før.

Husholdningskunder sparer 100 kroner i år på at få transporteret strøm i elnettet sammenlignet med 2017, viser nye tal fra Dansk Energi. Store industrivirksomheder slipper 400.000 kroner billigere som et resultat af netselskabernes fokus på at effektivisere.

De danske elnetvirksomheder har også i 2018 gjort det billigere end året før at transportere el rundt i distributionsnettet, viser Dansk Energis årlige statistik.

Dermed sparer en gennemsnitlig husholdningskunde i år knap tre øre pr. kWh inkl. moms i forhold til 2017. Det svarer til lidt over 100 kroner om året ved et typisk forbrug på 4.000 kWh.

For erhvervsvirksomheder er prisen – i fagsprog kaldet tariffen – faldet cirka 1,5 øre pr. kWh, hvilket giver en stor industrivirksomhed med et årsforbrug på 25 millioner kWh en besparelse på 400.000 kroner på elregningen sammenlignet med året før.

Forklaringen på faldet skal både findes i effektiviseringer og, at der budgetteres med lavere omkostninger til energisparerådgivning samt fysisk tab i distributionsnettet. En mindre del skyldes, at Energinet har reduceret tarifferne for det overliggende transmissionsnet med 0,3 øre pr. kWh.

– Det er andet år i træk, at netselskaberne sænker tarifferne, og sætter en tyk streg under, at de formår at levere forsyningssikkerhed i verdensklasse med strøm i kontakten 99,99 procent af tiden og samtidig konstant effektivisere driften af nettet, siger viceadministrerende direktør i Dansk Energi Anders Stouge.

– Netselskaberne vil gerne levere effektivt og sikkert – det er et vigtigt grundlag for vores erhvervsliv og for et velfungerende samfund. Prisen på transport af strøm falder, fordi elnetselskaberne, lige som alle andre virksomheder, hele tiden forbedrer sig. Det er særdeles vigtigt som modstykke til et muligt opadgående pres, der kan opleves, når der geninvestere i et efterhånden aldrende net, og når der investeres for at håndtere nye krav som blandt andet den grønne omstilling medfører, tilføjer han.

Ny model under forberedelse
Driften af elnettet er en reguleret aktivitet, hvor staten blandt andet sætter et loft over netselskabernes samlede indtægter. Samtidig fordeles omkostningerne til at drive nettet ud på de forskellige kundegrupper, der består af både private husholdninger samt små og store virksomheder.

Dansk Energi og Energinet har sammen taget initiativ til en workshop fredag, hvor en række interessenter og organisationer har mulighed for blandt andet at give indspark til, hvordan en fordeling af omkostningerne skal indrettes fremover i lyset af den grønne omstilling, digitalisering og de nye muligheder for fleksibelt elforbrug.

I forhold til 2004, hvor en ny økonomisk regulering af netselskaber trådte i kraft, er tarifferne faldet for både husholdninger og virksomheder, når der korrigeres for inflation. Hvis man samtidig renser tallene for, at netselskaberne har fået politisk bestemte omkostninger til at hjælpe kunderne med energibesparelser, grave luftledninger ned og udrulle fjernaflæste timemålere, er prisfaldene endnu mere markante. For eksempel er den rene tarif renset for disse omkostninger faldet med 16 procent i løbet af de 13 år.

Tarif til husholdningskunde

Tarif til erhvervskunde

Kommentarer

kommentarer