Nyhetsartikkel

19 mars 2018

Appel til minister: Gør en ende på solcelleejernes målerknibe

Danske solcelleejere står i en uholdbar situation, hvor de får forskellige elregninger alt efter hvilken type elmåler, de har. Dansk Energi beder nu ministeren om at gøre en ende på lang tids usikkerhed og sikre, at alle kunder bliver behandlet lige.

Danske solcelleejere og andre egenproducenter af energi er havnet i en situation, hvor de får forskellige elregninger, fordi de har forskellige elmålere – selvom målerne alle opfylder gældende lovkrav.

Den situation er uholdbar og har stået på for længe, og derfor kræver den nu en hurtig politisk beslutning, skriver administrerende direktør i Dansk Energi Lars Aagaard i et brev til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

– Min anbefaling er, at du retter din opmærksomhed på denne sag med henblik på at få truffet en beslutning, der er samfundsøkonomisk forsvarlig, logisk for solcelleejerne og kommunikér- og administrationsbar for netvirksomhederne, skriver Lars Aagaard i brevet.

Kan løses i DataHub
Gennem det meste af 2017 har der pågået et større analysearbejde hos myndighederne. Dansk Energi har allerede i 2016 foreslået, at der stilles krav om ét bestemt princip, det såkaldte summations-måleprincip, for alle nye målere. Spørgsmålet er imidlertid, hvad der skal ske med de eksisterende solcelleejere.

– Beslutningsgrundlaget er der, og sagen bør hurtigt finde sin løsning. Det er en sag, der har stået på længe, hvilket er uholdbart for alle parter. En ligestilling kan beregningsteknisk ske i Datahubben eller mere omkostningstungt ved at udskifte de såkaldte fasemålere med summationsmålere, skriver Lars Aagaard.

Netselskabers samlede indtægt er underlagt et loft, der ikke påvirkes af, hvilke målertyper eller målerprincipper der anvendes.

Kommentarer

kommentarer