Nyhetsartikkel

09 mars 2018

Energiministeren møter kraftig motbør i eget parti

Energiminister Terje Søviknes (Frp) møter kraftig motbør – også i eget parti. Flere fylkeslag og kommunelag i Fremskrittspartiet er fortørnet over at Søviknes og regjeringen vil avstå suverenitet til EU på energiområdet.

De krever at forslaget avvises og at stortingsbehandlingen må skje i henhold til Grunnloven § 115 om suverenitetsavståelse.

– EU har helt andre interesser enn Norge
Buskerud FrP mener det er svært viktig at Norge beholder full suverenitet og kontroll på norsk energi. (…) «EU og EØS har helt andre interesser, som kan få negative konsekvenser for norske forbrukere, dersom vi oppgir suvereniteten over energimarkedet», uttaler fylkeslaget fra sitt årsmøte.

«Buskerud FrP sier derfor nei til å følge opp EUs tredje energimarkedspakke og spesielt nei til å overlate norsk suverenitet til EUs energibyrå ACER», heter det avslutningsvis i uttalelsen.

– Norsk kraft skal brukes til å utvikle landet
Også på Sørlandet advarer Fremskrittspartiet sin egen regjering i klare ordelag:

«I Agder er den kraftforedlende prosessindustrien nøkkelindustri. Eramet i Kvinesdal, Alcoa i Lista, Elkem og Glencore i Kristiansand, Hydro i Vennesla og Saint-Gobain i Lillesand er viktige bedrifter både for lokalsamfunn og fylke», uttaler årsmøtet i Vest-Agder Frp 11. februar.

Fylkesårsmøtet konkluderer slik:

  • Vest Agder Frp mener norsk kraft skal brukes til å utvikle landet, og ber regjering og Storting reservere Norge mot suverenitetsavståelse til ACER.
  • Vest Agder Frp mener suverenitetsavståelse på et så sentralt område for Norge må behandles etter Grunnlovens §115.

– Stortinget begår lovbrudd om ACER-saken vedtas
Flere kommunepartier gir regjeringen og statsråden kraftig motbør. Reaksjonene er skarpe mot så vel forslaget om å avgi suverenitet som mot behandlingsmåten i nasjonalforsamlingen.

Sandnes Frp mener at «Regjeringen har [således] satt Norge i et «lydrikeforhold» som strider mot grunnloven». Partilaget mener at «Stortinget begår lovbrudd om ACER-saken vedtas», og at saken må avvises av Stortinget. «I alle tilfeller må saken behandles etter Grunnlovens § 115 (tidligere § 93)», forlanger Sandnes Frp i sin årsmøteuttalelse 2. februar.

Frustrasjon blant medlemmer og velgere
Frustrasjonen i Fremskrittspartiet var stor da partileder og finansminister sørget for at det norske Finanstilsynet ble underlagt EUs finanstilsyn i 2016. Den er ikke mindre nå som olje- og energiminister Terje Søviknes vil la EU overstyre norsk energipolitikk.

På landsmøtet i 2017 slo Fremskrittspartiet for første gang fast at partiet sier nei til norsk EU-medlemskap. EØS-motstanden er stor på grunnplanet, skepsisen går også helt til topps i partiet.

I en undersøkelse fra Sentio foretatt for Nei til EU svarte hele 63,9 prosent av Fremskrittspartiets velgere at de ønsket en folkeavstemning om EØS-avtalen. Kravet er imidlertid avvist av partiledelsen, som ved andre anledninger har markert seg som varme tilhengere av folkeavstemninger.

Kommentarer

kommentarer