Nyhetsartikkel

09 mars 2018

Den arktiske våren kommer opptil 16 dager tidligere enn for ti år siden

Akkurat nå er det lite som minner om vår. Ny forskning viser likevel at klimaendringene framskynder våren – særlig stor er effekten lengst nord.

På den nordlige halvkule er det vanlig å regne mars, april og mai som vårmåneder. Ny forskning viser at for hver tiende breddegrad du beveger deg nordover, vil våren komme fire dager tidligere enn den gjorde for ti år siden, melder NRK.

– Vår studie viser sammenhengen mellom tidligere vår og høyere breddegrad. Og at utviklingen går raskere enn noen gang, sier forskningsledere, Eric Post, som jobber ved Universitetet i California.

For eksempel i Los Angeles, New York eller Dallas vil våren komme én dag tidligere enn den gjorde for ti år siden. Mens lenger nord, i Seattle, Chicago eller Washington DC vil den komme fire dager tidligere. Og hvis du bor i Arktis vil den starte 16 dager tidligere enn den gjorde for ti år siden.

Forskerne har basert studien på temperaturrekorder og 743 studier om vårtegn, som spenner seg over 86 år. De har så sett på sammenhengen mellom disse studiene og økningen i målt bakketemperatur, for så å sjekke om dette endres med breddegrad. Resultatet viser at vårene nå kommer tidligere lenger nord for ekvator, enn hva den gjorde for ti år siden.

Maria Sand, klimaforsker ved CICERO
Klimaforsker Maria Sand sier at selv om våren i snitt vil komme tidligere enn før, så er det også store variasjoner fra år til år. I år vil det ta tid å smelte all snøen.Foto: CICERO

– Ikke overrasket
Maria Sand, klimaforsker ved CICERO senter for klimaforskning, sier funnen underbygger det hun og mange andre har observert lenge.

– At våren kommer tidligere har vi sett gjennom at vekstsesongen i Norge har økt med én til to uker de siste tiårene.

Vekstsesongen er definert som perioden der snitt-temperaturen i løpet av et døgn er over fem grader,

Tidligere forskning har vist at vårens ankomst fremskyndes på grunn av at temperaturene stiger. Men den nye forskningen viser at våren kan komme opptil 16 dager tidligere enn før. Studien som er publisert i Nature´s online Scientific Reports, viser også tydelig at endringene i nord har akselerert de siste ti årene.

– Vårens tidlige ankomst er et resultat av våre klimagassutslipp. Årsaken til at den fremskyndes jo lenger nord du kommer handler om at oppvarmingen er større i nord, fordi sjøisen smelter bort, sier Sand til NRK.

Hun legger til at sjøisen krymper både i tykkelse og utbredelse. Den den starter smeltingen tidligere om våren og fryser til stadig senere om høsten.

– Forskningen understreker hvordan klimaendringer påvirker forholdene i Arktis. Temperaturene øker dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet og isfeltene krymper raskere, sier Post.

– Kan ha negativ effekt på fuglelivet
Våren er en viktig tid for dyr og planter, men det er ikke klart hvordan en tidlig vår vil påvirke artene. Studien påpeker at innvirkningen på trekkfuglene er en bekymring. De vet at mange fugler flytter fra tropiske soner til steder med høyere breddegrader, for eksempel Arktis, for å formere seg.

– Uansett hvilke signaler de stoler på for å flytte nordover til våren, er det ikke sikkert det vil finnes mat der hvis vårens ankomst forsterkes av fremtidig oppvarming, sier Post.

Ifølge Sand vil ikke våren komme noe senere med årene, snarere tvert imot.

– Så lenge vi fortsetter å slippe ut CO₂, vil oppvarmingen fortsette å øke og våren vil komme stadig tidligere. Klimamodellen viser at alle sesongene i Norge vil bli kraftig forandret om vi ikke klarer å begrense utslippsmengden.

Kommentarer

kommentarer