Nyhetsartikkel

08 mars 2018

Stranda-fusjonen avblåst

Forhandlingene mellom Stranda Energi og Mørenett er avbrutt. Stranda Energi fortsetter nå alene, og organiserer seg for å møte kravet om selskapsmessig skille.

Av Audun Wiig, KS Bedrift Energi

Bruddet kom etter at partene ikke ble enige om arbeidsplasser, bemanning og stillinger på Stranda. Administrerende direktør Ola Raknes er tilfreds med utfallet.

«For vår del er dette gode nyheter! I løpet av forhandlingene ble det klart at færre arbeidsplasser ville blitt igjen på Stranda enn vi hadde sett for oss. Opprettholdelsen av lokale arbeidsplasser har vært et viktig prinsipp for både selskapet, styret og eierne i denne prosessen», sier Raknes, som understreker at dialogen med Mørenett har vært god.

Omorganisering
Direktøren, som også er styremedlem i KS Bedrift Energi, ser optimistisk på fremtiden for Stranda Energi.

«Vi har gjort en god jobb så langt, takket være flinke medarbeidere. Fremover skal vi utnytte mulighetene som ligger i samarbeid med andre, både på systemer og kunnskap. Med samarbeidsordninger og allianser er det ikke behov for å bygge superkunnskap på hvert felt i hvert eneste selskap – man kan dra nytte av superbrukere hos andre», sier Raknes.

I tillegg til nettdrift har Stranda Energi både produksjon og omsetningsvirksomhet, med gode resultater. Parallelt med forhandlingene med Mørenett, startet selskapet på nyåret en prosess for å avgjøre hvordan driften skal organiseres for å møte kravet om det selskapsmessige skillet. Denne prosessen skal sluttføres i løpet av mai.

«Vi så organiseringen ville bli utfordrende ved en fusjon med Mørenett. I dag kan vi bruke mannskap på tvers av avdelingene, og slik drive effektivt», sier Raknes.

Fakta: Stranda Energi AS
·        Kraftselskap på Stranda ved Storfjorden i Møre- og Romsdal, grunnlagt 1916·        18 ansatte

·        Rundt 3650 nettkunder. 102 kilometer høyspent kraftlinjer, 88 kilometer høyspent kabel.

·        Rundt 3600 kraftkunder

·        Om lag 64GWh egenproduksjon i de tre kraftverkene Fausa, Furset og Rødset. Er samtidig en av kommunene i landet med størst potensial for småkraftutbygging

·        En av de første energibedriftene i landet som tok i bruk 2-veis kommunikasjon mot strømmålere i eget nett

·        Støtter årlig lokal idretts- og kulturvirksomhet

KIlde: KS Bedrift Energi

Kommentarer

kommentarer