Nyhetsartikkel

08 mars 2018

Udspil til nyt teleforlig skal sætte fart på investeringer

Regeringen har lanceret sit udspil til et nyt teleforlig. Dansk Energi hilser udspillet velkommen og hæfter sig særligt ved et styrket fokus på fremme af investeringer i digital infrastruktur og et positivt offentligt engagement i form af klare rammer for kommunerne og en målrettet statslig bredbåndspulje.
Investeringer i digital infrastruktur er langsigtede, og investorerne på markedet kalder derfor på langsigtede stabile rammer. Der er behov for at have en langsigtet ambitiøs bredbåndsmålsætning, som rækker frem mod 2025. Det bør indtænkes i et nyt teleforlig, som Folketingets partier skal forhandle på plads i den kommende tid, mener Dansk Energi.
– Dansk Energi tager godt imod dagens udspil. Vi hæfter os især ved, at regeringen sætter fokus på at fremme investeringer, fjerne barrierer, skabe klare rammer for kommunerne og sikre en mere målrettet Bredbåndspulje, siger Anders Stouge, der er viceadministrerende direktør i Dansk Energi.

Vi er glade for, at regeringen fremhæver det løbende hensyn til, om udnyttelsen af bredbåndsnettene finder sted på kommercielle vilkår. Det ser vi som en kvittering for, at energiselskaberne netop har besluttet sig for at åbne deres net.

– Investeringer i digital infrastruktur er langsigtede og samfundskritiske, og derfor er teleforligets fornemmeste opgave at skabe stabile rammevilkår. Vi er glade for, at regeringen fremhæver det løbende hensyn til, om udnyttelsen af bredbåndsnettene finder sted på kommercielle vilkår. Det ser vi som en kvittering for, at energiselskaberne netop har besluttet sig for at åbne deres net, siger Anders Stouge.
Der, hvor markedskræfterne ikke leverer, har Dansk Energi foreslået, at statens Bredbåndspulje målrettes de områder, hvor et velfungerende marked ikke selv når ud. Bredbåndspuljen giver i dag tusindvis af adresser mulighed for statstilskud i byområder, hvor markedskræfter åbenlyst bør kunne levere. Her lægger regeringen med sit udspil op til en tiltrængt opstramning.
– Vi har efterspurgt en mere målrettet Bredbåndspulje, der sløjfer de økonomisk lukrative områder, hvor markedskræfterne simpelthen må kunne levere af sig selv. Derfor er det også positivt, at der er blevet lyttet, og at midlerne nu i højere grad kan gå til de reelt vanskelige områder, hvor borgere og virksomheder døjer med sløve bredbåndsforbindelser, og hvor teleselskaber vægrer sig mod at levere ordentligt bredbånd, siger Anders Stouge.

fakta

  • De forbrugerejede energiselskaber har til dato koblet over 500.000 husstande og virksomheder på fibernettet i Danmark. I alt har over 1,3 millioner danske husstande adgang til fibernettet.
  • Hvert år kobler energiselskaberne op til 50.000 nye danske husstande og virksomheder på fibernettet.
  • De forbrugerejede energiselskaber investerer årligt tilsammen cirka 1,5 milliarder kr. på at udrulle fibernet i Danmark, og frem mod 2020 forventer selskaberne tilsammen at investere over 4 milliarder i den fortsatte fiberudrulning.
  • Investeringer i fibernet er langsigtede med en tilbagebetalingshorisont på cirka 20 år eller mere.

Kommentarer

kommentarer