Nyhetsartikkel

08 mars 2018

SV støtter fritak fra funksjonelt skille

SVs stortingsgruppe støtter forslaget om å frita nettselskap med under 30.000 kunder fra kravet om funksjonelt skille.

Av Audun Kolstad Wiig, KS Bedrift Energi

Energi- og miljøkomiteen skal legge frem sin innstilling i saken 8. mars, før Stortinget stemmer i saken uken etter.

«Vi stemmer for å frita mindre nettselskap fra kravet om funksjonelt skille. Ordningen regjeringen har innført er byråkratisk og fordyrende», sier Lars Haltbrekken, medlem i energi- og miljøkomiteen, til KS Bedrift.

Haltbrekken påpeker også at lokale nettselskap har sterk tilknytning til lokalmiljøene, og at kravet om funksjonelt skille for alle kan føre til færre nettselskap.

Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi, er godt fornøyd med vedtaket i SVs stortingsgruppe.

«Det er godt nytt for lokalsamfunnene og kompetansearbeidsplassene rundt i landet at SV støtter forslaget om fritak. Vi gratulerer partiet med et fornuftig vedtak», sier han.

Tidligere har stortingsgruppene i Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti vedtatt å støtte forslaget, som opprinnelig ble lagt frem av Senterpartiet.

Kilde: KS Bedrift Energi

Kommentarer

kommentarer