Selv om Stortinget skal fatte vedtak i saken 16. mars, er det i den korte februar-måneden det meste skjer, skriver KS Bedrift på sine nettsider. I løpet av ukene framover kommer partiene til å legge inn merknader i behandlingen av Senterpartiets forslag, en behandling som ledes av Rune Sjåstad i Stortingets energi- og miljøkomité.

Ledere i energibedriftene i ulike deler av landet mobiliserer. Mens flere har bedt stortingspolitikere fra eget hjemfylke på besøk for å forklare konsekvensene av kravet om funksjonelt skille for små og mellomstore energiselskap, har ledere mange steder i landet brukt lokal- og regionalaviser som kanal for å mane til støtte til Senterpartiets forslag.

-Det er viktig at ledere i lokale energibedrifter belyser overfor fylkespolitikerne hvilke konsekvenser en kan se for seg dersom kravet består, sier Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi.

I felles avisinnlegg i en rekke lokalaviser har lederne i energibedriftene pekt på forskjellige momenter. I avisa Sunnhordland skriver energilederne i Hardanger at «kravet er unødig dyrt. Selskapene vil først bli påført vesentlige omstillingskostnader gjennom oppsplitting av organisasjonen, og deretter årlege meirkostnader fordi leiinga må lønast og fleire styremedlemmer må honorerast. Resultatet blir dermed auka kostnader for dei små, som kundane må betale i form av auka nettleige».

Også i Telemark, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Østfold og Oppland har direktørene tatt til orde gjennom lokalaviser.

«Det samfunnsmessige regnskapet til de mindre kraftselskapene er solid. Selskapene bidrar med positive ringvirkninger i lokalsamfunnene, blant annet ved å anskaffe lokale varer og tjenester og bygging av fiber til innbyggere og næringsliv», står det i Rjukan Arbeiderblad.