Nyhetsartikkel

07 februar 2018

Snart kan det bli dyrere å dusje om morgenen

Med de nye automatiske strømmålerne kan det hende strømprisene blir dyrere i de periodene av døgnet hvor mange bruker strøm.

Innen 1. januar 2019 skal alle i Norge ha installert automatisk strømmåler.

Da TV 2 var på besøk hjemme hos Kari Moe på Hjellestad utenfor Bergen, holdt montøren på med å installere den nye strømmåleren.

– Den var veldig fin. Litt sånn fancy, sier Kari, da hun får se den nye måleren.

Automatiske strømmålere er strømmålere som myndighetene har pålagt nettselskapene å installere.

– De vil gi automatisk informasjon om strømforbruket, spenningskvaliteten og om eventuelle jordfeil, sier Eli Dimmen, prosjektleder i BKK, det største energiselskapet på Vestlandet.

Sender informasjon flere ganger i døgnet
De gamle strømmålerne skal nå kildesorteres og gjenvinnes. I Bergen er nærmere 80.000 målere skiftet så langt.

Med de nye strømmålerne kan du også koble deg til en egen utgang i selve måleren, hvor du kan bestille ulike tjenester, og hvor du får mer detaljert informasjon om eget forbruk.

– For kundene er den største forandringen at de slipper å lese av strømmen. Den nye måleren kommuniserer inn til nettselskapenes sentralsystem, sier Dimmen.

En annen fordel for kunden er at målerne skal gjøre nettselskapene mer effektive.

– På sikt vil det være en gevinst for kunden, fordi de dermed får lavere nettleie.

Nye strømmålere lar nettselskapet kutte strømmen hjemme hos deg
Nye strømmålere lar nettselskapet kutte strømmen hjemme hos deg
– Skyv på forbruket
Nye målinger vil gi nettselskapet tilgang til detaljert informasjon om når på døgnet du bruker strøm, i form av forbruk per time. Prosjektlederen spår at denne muligheten kan føre til at nettselskaper innfører tidsdifferensierte strømpriser.Det betyr at strømkostnadene blir høyere i de periodene av døgnet hvor mange nordmenn bruker strøm samtidig, som for eksempel på morgenen, da mange dusjer, eller rett etter jobb, da mange lager middag.

– Hvis et nettselskap allerede har et overdimensjonert nett, har de kanskje ikke behov for å iverksette slike tiltak med en gang. Men hvis man har et marginalt nett, og ser store investeringskostnader i nærmeste framtid, vil det kanskje være lurt å sette opp prisene for å få ned forbruket på de tidene alle bruker mest strøm.

– Vil det bli innført tidsdifferensierte strømpriser på sikt?

– På sikt vil det nok bli vurdert nye prismodeller for nettleie. Hensikten er å jevne ut strømforbruket slik at vi kan redusere investeringene i strømnettet, noe som vil bidra til å holde nettleien lav, sier Dimmen.

– Blir det dyrere for kundene?

– Det kommer an på. Hvis du er en kunde som klarer å skyve litt på ditt forbruk og ikke dusjer mellom klokken 7 og 8 på morgenen, eller lager middag mellom klokken 16 og 17 på ettermiddagen, kan du tjene på at det blir tidsdifferensierte priser. Om du dusjer på morgenen og lager middag likt som resten av Norge, blir det dyrere i de periodene, men totalt sett ikke nødvendigvis dyrere enn i dag, sier hun.

Kommentarer

kommentarer