Nyhetsartikkel

22 desember 2017

– Forslaget er for dårlig

Aksjonærene i Aega stemte nei til emisjon, og nå ligger det an til at styret og toppsjefen forsvinner. «Opprører» sammenligner det med at et fotballag bytter trener, skriver E24.no.

Det er intern strid i Aega ASA, tidligere Nordic Financials, et selskap som driver syv mindre solparker.

Selskapet avholdt mandag generalforsamling der det ble foreslått en rettet emisjon, utstedelse av tegningsretter og en fortrinnsrettsemisjon. Ingen av disse forslagene var i nærheten av å få tilstrekkelig støtte blant aksjonærene.
Kort tid senere kom det melding om at selskapets konstituerte konsernsjef og finansdirektør har sagt opp sin stilling.

I samme melding fremgår det at selskapets styre også ønsker å bli erstattet så raskt som mulig.

– Forslaget er for dårlig
Det sittende styret, som består av Rolf M. Normann, Knut Øversjøen og Ingrid Elvira Leisner, ble valgt inn så sent som i september i år. De ble da stemt frem til fordel for et forslag der Halldor Chr. Tjoflaat ble innstilt som styreleder.

Tjoflaat bekrefter at han stilte med stemmerett og fullmakter tilsvarende over 40 prosent av stemmene på generalforsamlingen i dag, og at han stemte nei til styrets forslag.

 

 <p><b>INTERN STRID:</b> Aega-styret fikk ikke støtte til sitt kapitalforslag, og vil nå tre av. Bildet er et illustrasjonsfoto.</p>
INTERN STRID: Aega-styret fikk ikke støtte til sitt kapitalforslag, og vil nå tre av. Bildet er et illustrasjonsfoto.

 

– Det er ingen dramatikk i dette. Vi mener bare at styrets forslag er for dårlig, sier Tjoflaat til E24.

 

Tjoflaat understreker at han synes Aega er et «veldig fint selskap» som driver med «veldig fine ting» – grønne investeringer.

– Det er ikke noe mer dramatikk i dette enn at for eksempel et fotballag bytter trener dersom det har gått litt trått en stund. Spillerne er de samme, men plutselig begynner man å skåre mål igjen, sier han.

Tjoflaat roser for øvrig styrets arbeid og tilretteleggeren Sparebank 1 Markets. Gruppen han representerer har imidlertid bedt om ekstraordinær generalforsamling der det sittende styret etter alle solemerker byttes ut.

De siste tilgjengelige regnskapstallene fra Aega viste at selskapet tapte 284.466 euro i årets ni første måneder. Selskapets kontantbeholdning sto på snaut 700.000 euro ved utgangen av september. Av rapporten fremgår det imidlertid at mesteparten av kontantbeholdningen er bundet.

Forslaget til kapitalinnhenting som ble nedstemt ble lagt frem i forrige måned, og skulle være rettet mot en gruppe på 22 investorer. Planen var å utstede 50 millioner aksjer til 0,70 kroner per aksje i den rettede emisjonen.

Målet med kapitalinnhentingen var å skaffe til veie kapital for å finansiere selskapets vekstambisjoner.

«Ledelsen har nå identifisert kortsiktige investeringer med en samlet produksjonskapasitet på 15,5 MWp (megawatt peak) der attraktive innledende vilkår har blitt avtalt, og initielle undersøkelser har blitt gjort», skrev selskapet i tredjekvartalsrapporten.

Disse investeringene krevde egenkapital på rundt 16,8 millioner euro.

I tillegg til dette hadde selskapet ved utgangen av tredje kvartal rundt 300.000 euro i forfalt gjeld til kreditorer.

«Styret og ledelsen arbeider med løsninger med kreditorene og fortsetter søket etter investorer for å nå selskapets vekstmål», skrev selskapet.

– Det beste alternativet
Finansdirektør Markus Enge ble midlertidig konsernsjef da Rolf M. Normann inntok styrelederstolen. Styreleder og konsernsjef satt mandag ettermiddag i møte da E24 tok kontakt.

Enge sier til E24 at planen var på benytte snaut 30 millioner av provenyet på tre solparker i Italia som selskapet har inngått kjøpsavtaler om. Disse avtalene var betinget at selskapet får inn frisk kapital.

Videre ønsket selskapet også å gjøre opp den utestående gjelden.

– Vi mener at en emisjon, som foreslått, er det klart beste alternativet for aksjonærene, men vi må selvsagt akseptere at eierne våre har en annen oppfatning, sier Enge.

Han erfarer at frykt for utvanning fra nye investorer og en lavere emisjonskurs enn håpet er grunnen til at såpass få stemte for forslaget.

Avtroppende styre og ledelse påpeker at selskapets verdier overstiger forpliktelsene, og at det derfor ikke er noen konkursfare. Like fullt har selskapet en likviditetsskvis som må adresseres snarest.

Dersom dette går i boks, ser Enge lyst på fremtiden.

– Strømproduksjonen på solparkene har aldri vært bedre enn i 2017 og administrasjonskostnadene har blitt halvert det siste året, så selskapet er rigget godt for videre vekst. Dersom man får inn ny kapital, har vi tro på en lys fremtid for selskapet, sier han.

Kommentarer

kommentarer