Nyhetsartikkel

22 desember 2017

Oppstart av revisjonsstudie for varmeovner og kjeler fyrt med fast brensel (2015/1185 og 2015/1189)

EU-kommisjonen har startet en avgrenset revisjonsstudie som skal vurdere om det er hensiktsmessig å stille krav om tredjemannssertifisering for kjeler og ovner som fyres med fast brensel. Første interessentmøte er planlagt i mai 2018.

I henhold til artikkel 7 pkt 2 i økodesignforordningene 2015/1185 og 2015/1189 skal Kommisjonen vurdere om det er hensiktsmessig å innføre tredjemannssertifisering for varmeovner og kjeler fyrt med fast brensel. Resultatet skal framlegges for samrådsforumet senest 22. august 2018.

Kjeler og varmeovner fyrt med fastbrensel er blant NVEs prioriterte produkter og NVE vil derfor følge studien på nært hold. Fast brensel er i norsk sammenheng ved eller pellets.

Revisjonsstudien skal pågå i perioden november 2017- april 2019. Norske aktører oppfordres til å melde seg som interessenter og engasjere seg i studien.

Her er hjemmesiden for revisjonsstudien hvor du kan lese mer og registrere deg som interessent.

Les mer om gjeldende økodesign- og energimerkekrav til varmeovner og kjeler som fyres med fast brensel på NVEs hjemmesider.

Kontakt i NVE:

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no

Ingvild Sjøvold Nilsen, isni@nve.no

 

Kommentarer

kommentarer