Nyhetsartikkel

21 desember 2017

Konsesjonskraftprisen for 2018

Konsesjonskraftprisen for 2018 er fastsatt til 11,20 øre per kilowattime (kWh).

Dette er en liten nedgang fra prisen for 2017, som er 11,48 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2018, opplyser NVE.

Konsesjonskraft er en lovbestemt rett til uttak av kraft for kraftutbyggingskommunene og flere fylkeskommuner. Konsesjonskraftprisen beregnes på bakgrunn av kostnadene i et representativt utvalg av kraftverk.

Konsesjonskraften skal sikre utbyggingskommunene kraft til alminnelig forsyning, og til en rimelig pris. Den økonomiske betydningen av konsesjonskraftavståelsen tilsvarer differansen mellom prisen på kraft i markedet og prisen på konsesjonskraft tillagt innmatingsavgift. De totale konsesjonskraftforpliktelsene utgjør om lag 8,7 terawattimer (TWh) per år.

Les mer om konsesjonskraftprisen her.

Kommentarer

kommentarer