Fire kraftkonsern har gått sammen og etablert prosjektselskapet NorthConnect. De har søkt om konsesjon til å bygge og drifte en kraftkabel mellom Peterhead i Skottland og Eidfjord i Hordaland. Motstanderne av kabelen er mange, og begrunnelsene er også mange. Jeg mener det først og fremst bør være et spørsmål om hvem som skal ha ansvaret for kritisk infrastruktur, på like linje med ansvaret for sentralnettet for kraft, skriver lederen i EL & IT Forbundet, Jan Olav Andersen på forbundets nettsider.

EL og IT Forbundet mener kraftutveksling er positivt. Det legger til rette for økt produksjon av fornybar energi og industriutvikling. Men vi mener det skal være Statnetts ansvar alene. Med det er strømnettet være trygt plassert i folkets eie og underlagt en offentlig aktør som setter strømkundenes behov først. Derfor sier vi nei til NorthConnect og andre som ønsker å bygge kraftkabler til utlandet, forklarer Andersen.

Kraftutveksling er en balansekunst. Offentlig eierskap til utenlandskabler på norsk side er sentralt for å sikre rasjonell bygging og drift. Andre aktører skal ikke ha kontroll over eksport og import av kraft i Norge. De skal heller ikke ha inntektene fra denne virksomheten. Enhver kabel til utlandet påvirker sentralnettet som Statnett drifter og utvikler. Det tar enten i mot strømmen fra kabelen, eller så sender det strømmen ut til kabelen. Derfor er det en god modell at Statnett får inntektene, slik at de kan bruke overskudd på nødvendige utbygger i sentralnettet.

Konsesjonssøknaden fra NorthConnect bør avslås, konkluderer Andersen i EL & IT Forbundet.