Nyhetsartikkel

06 desember 2017

NRGi sætter spot på det aktive ejerskab

Det aktive ejerskab er en hjørnesten i anbefalinger til god selskabsledelse. NRGi arbejder intenst på at øge kendskabet til mulighederne for at få indflydelse blandt andelshaverne i NRGis område.

Et aktivt ejerskab begynder med at udbrede kendskabet til mulighederne for at få indflydelse som andelshaver. Det er afsættet for den Aarhus-baserede andelsejede energikoncern NRGis kampagne for at skabe større kendskab hos andelshaverne. Her stiller formand og repræsentantskabsmedlemmer op og fortæller om afsættet for deres vej til øget indflydelse på NRGi. Og budskaberne bliver spredt flittigt til andelshaverne via mange forskellige kanaler de kommende måneder og år, skriver Dansk Energi på sine netsider.

– Er ejerskabet svagt i vores andelsselskaber? Bestemt ikke! Men det generelle kendskab til strukturen, mulighederne og værdiskabelsen kan og skal blive bedre. Der findes ikke nogen enkelt løsning, men det starter med en erkendelse af, at vi som energiselskaber skal gøre en større aktiv indsats for at udbrede kendskabet og oplyse vores andelshavere fremfor at forvente, at andelshaverne selv søger informationen. Dermed er vores indsats i tråd med anbefalingerne til god selskabsledelse, hvor det aktive ejerskab er helt centralt, siger Eva Ryberg, der er formand for NRGi.

Hun er også næstformand i Dansk Energis EjerForbrugerforum og dermed også initiativtager til og ejer af de anbefalinger for god selskabsledelse, som overrækkes til energi-, forsynings- og klimaministeren onsdag.

– Vi skal blive bedre til at synliggøre og konkretisere mulighederne i at engagere sig i sit energiselskab. Hvorfor betyder det noget, at man stemmer? Gør det en forskel at stille op til repræsentantskabet, og hvordan skabes der værdi for andelshaveren? Det kræver en langsigtet indsats, og som et første lille skridt i den retning, har vi hos NRGi netop lanceret et site for andelshaverne, hvor vi besvarer de spørgsmål, og man kan møde et par af vores andelshavere.

NRGis kampagne er kun lige begyndt og skal for alvor have ben at gå på primo 2018. Som startpunkt for kampagnen har NRGi kortlagt andelshavernes interesse for at kunne sikre målrettet kommunikation og indsatser. Samtidig vil repræsentantskabsmedlemmer løbende fortælle om, hvorfor de har engageret sig, som en vej til at synliggøre muligheden for indflydelse som ejer. Dertil kommer et ny-rekrutteret korps af helt almindelige andelshavere, der indgår et samarbejde med NRGi til fokusgrupper og forskelligt kommunikationsmateriale, der skal fange interessen og fremme forståelsen hos de øvrige andelshavere og gøre NRGi bevidst om, hvor tingene kan gøres bedre.

Målet for NRGi er skabe mere åbenhed og gennemsigtighed om værdiskabelsen både for den enkelte og for fællesskabet – og i det hele taget gøre flere andelshavere opmærksomme på de muligheder, de har for medindflydelse – enten ved at stemme eller stille op til repræsentantskabsvalget.

Kilde: Dansk Energi

Kommentarer

kommentarer