Nyhetsartikkel

04 desember 2017

NVE varsler flom- og jordskredfare på oransje nivå og stor snøskredfare faregrad 4

NVE har sendt ut varsel om flom- og jordskred på aktsomhetsnivå oransje, og stor snøskredfare faregrad 4 i Rogaland og Hordaland. Det er meldt nedbørsmengder på 300-400 mm over en periode på tre dager. Vind og temperaturøkning vil i tillegg føre til snøsmelting i fjellet.

– Fra i morgen kan vi få en alvorlig flom- og skredsituasjon i Hordaland og Rogaland. Hvis nedbørsprognosene slår til kan dette blir verre enn de to siste flommene i samme område, sier direktør for skred- og vassdragsavdelingen i NVE, Anne Britt Leifseth.

Ekstremværet Synne førte til store flomskader i 2015, særlig i Egersund. Flommen for tre år siden førte blant annet til store skader i Odda.

Først tirsdag formiddag venter vi den første intense nedbøren. Deretter vil det komme mye nedbør i perioder frem mot torsdag. Det er fortsatt en del usikkerhet knyttet til nedbørsprognosene: hvor regnet kommer og mengden nedbør kan variere mellom hver oppdatering.

– Vi får i tillegg en situasjon med stor snøskredfare, faregrad 4, i samme område, sier Leifseth.

Se varsler for flom, jord- og snøskred på varsom.no

– Vi sender folk ut i de aktuelle områdene og vi har kontaktet en del kommuner som vi mener kan bli særlig utsatt. Vi vil bistå politi og kommuner i forbindelse med flom- og skredhendelser, forteller Leifseth.

Vær forsiktig

Hold deg unna bratte skråninger med løsmasser og elver/bekker med stor vannføring fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.

– Ta kontakt med din kommune hvis du har behov for hjelp i forbindelse med flom eller skred, oppfordrer Leifseth.

Les mer: Faregradsskalaen for snøskredvarslingen

Les mer: Fare for flom og jordskred – hva kan du gjøre?

Les mer: Sørpeskred

Kommentarer

kommentarer