Nyhetsartikkel

04 desember 2017

Mye nedbør i Hordaland og Rogaland

Mandag kveld til torsdag ventes svært mye nedbør i indre og midtre strøk av Hordaland og Rogaland.
Hendelse nr. 6, første varsel – fase A
Varsel for områder under økt overvåkning
Rogaland og Hordaland:
Det ventes svært mye nedbør i indre og midtre strøk av Hordaland og Rogaland. Mandag kveld og tirsdag ventes lokalt 120-140 mm/24t, onsdag ventes 60-80 mm/24t og torsdag ventes 90-110 mm/24t. Mest nedbør ventes det i området mellom Boknafjorden og Hardangerfjorden.

Beskrivelse av værsituasjonen
Tirsdag vil et lavtrykk i Nordsjøen sette opp et vest til sørvestlig vindfelt som fører med seg varme og fuktige luftmasser til Vestlandet. Onsdag og torsdag ventes et nytt lavtrykk inn i Nordsjøen og opprettholder det vestlige vindfeltet.

Sent torsdag blir de varme og fuktige luftmassene erstattet av kjøligere luft og nedbøren er ventet å avta.

NB! Værsituasjonen er nå under ØKT overvåkning og publikum må sjekke TV/radio/internet for oppfølgende meldinger. Ovenfor angitte områder og værforhold må foreløpig vurderes som anslag på potensial, IKKE et detaljert ekstremvarsel.

Dersom data tilsier at denne situasjonen bør nedgraderes, vil det bli meldt at økt overvåkning avsluttes. Dersom data tilsier at denne situasjonen bør oppgraderes, vil det bli sendt ut ekstremvarsel i henhold til gjeldende kriterier.

Les mer informasjon om ekstremvær

Fase A: Mye nedbør i Hordaland og Rogaland

A varsel
Følg @Meteorologene på Twitter for oppdateringer på værsituasjonen og figurer.

Kommentarer

kommentarer