Nyhetsartikkel

04 desember 2017

Politikere vil begrænse administrative omkostninger for varmeværker

Unødige administrative byrder for landets varmeværker er ikke populære hos de danske politikere, fordi regningen i sidste ende lander hos forbrugerne.

Det kom frem, da Folketinget fredag førstebehandlede lovforslag, der skal give Energitilsynet adgang til at hente data hos varmeværkerne, skriver Dansk Energi på sine netsider.

Folketingssalen dannede fredag rammen om 1. behandlingen af det lovforslag, der giver Energitilsynet redskaber til at indhente data hos danske varmeværker. Datagrundlaget skal på sigt bidrage til at udforme en ny økonomisk regulering af fjernvarmesektoren.

Dansk Energi har helt tilbage i høringsprocessen gjort opmærksom på, at alle værker naturligt skal dokumentere, hvordan de indfrier mål for effektivisering, og at regeringen bør huske sig selv på, at den har et byrdestop, som også bør gælde for fjernvarmesektoren, så lovforslaget ikke giver danskerne en dyrere varmeregning:

– Det er vigtigt, at politikerne ikke påfører værkerne en unødvendig administrativ dyr dataindsamling, da det jo vil føre til dyrere varmeregninger. Det undrer mig, at regeringen med den ene hånd hævder, den har et byrdestop, og med den anden hånd vil presse nye byrder ned over fjernvarmesektoren, siger Lars Aagaard, administrerende direktør for Dansk Energi.

Da ordførerne i Folketinget debatterede lovforslaget var det tydeligt, at de deler Dansk Energis ønske om, at danskerne ikke skal have flere penge op af lommen:

Jeg er egentlig ikke så bekymret for, om fjernvarmeværkerne har data – det tror jeg de har – men jeg forstår til fulde deres bekymring for, at Energitilsynet vil kræve dem leveret i et it-system, som de ikke har på værkerne… Ministeren må vedgå sig ansvaret for, at denne dataindsamling kommer til at foregå på en måde, hvor vi ikke udsætter værkerne for udgifter, som de ellers ikke ville have haft, udtalte Socialdemokratiets Karin Gaardsted, der vil bruge den kommende udvalgsbehandling på at få større klarhed over, hvilke data fjernvarmeværkerne skal levere.

Også Mikkel Dencker fra Dansk Folkeparti har fokus på at undgå, at danskerne skal betale mere for deres varme:

– Det er sådan, at varmeregningen altså fylder en del i husstandsbudgettet for de fleste danske familier. Derfor er det altså også vigtigt, at den varmeregning, som man er nødt til at betale, ikke er unødig høj.

Ordførerne gjorde det klart, at de er i tvivl om, hvilke administrative omkostninger lovforslaget fører med sig. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) slog dog derfor også fast, at omkostningerne skal begrænses mest muligt:

– Jeg vil gerne understrege, at det er vigtigt for mig, at reguleringen ikke bebyrder virksomhederne unødigt. Dette henser jeg derfor også til præciseres i lovforslaget, udtalte ministeren.

Det er endnu ikke besluttet, hvornår forslaget 2. og 3. behandles.

Kommentarer

kommentarer