Nyhetsartikkel

05 desember 2017

Nya medel till forskning om framtidens vattenkraft

Svenskt Vattenkraftcentrum får 27,9 miljoner kronor i forskningsstöd från Energimyndigheten för att utveckla vattenkraftsproduktionen och dess flexibilitet i kraftsystemet.

I omställningen till helt förnybart elsystem år 2040 måste andelen förnybar elproduktion öka i det svenska energisystemet. Därför ställs allt hårdare krav på vattenkraften i dess roll som planerbar och reglerbar kraftkälla. Samtidigt kan högre miljökrav påverka både elproduktion och reglerkapacitet.

Energimyndigheten stödjer det nu ombildade Svenskt Vattenkraftcentrum (SVC) med 27,9 miljoner kronor. SVC är ett kompetenscenter för forskning inriktad på frågeställningar som är unika för vattenkraft och dammar. Luleå tekniska universitet är värduniversitet för kompetenscentret.

– Forskning inom vattenkraftområdet behövs, säger Erik Höglund, vikarierande rektor vid Luleå tekniska universitet. I Sverige har vi många mycket kompetenta forskargrupper i världsklass.
Luleå tekniska universitet och Energiforsk kommer att samverka i koordineringen av centret.

– Det är viktigt att förnya och vårda vattenkraften på bästa sätt, säger Markus Wråke, VD Energiforsk. Jag är övertygad om att SVC är värdefullt för morgondagens investeringsbeslut. Det är även glädjande att Energiforsk fortsatt får en viktig roll i genomförandet av SVC. Det är ett gott betyg på att vi gjort ett bra arbete i centrets tidigare etapper.

Därför stödjer Energimyndigheten forskning om vattenkraft
För att säkerställa en hållbar vattenkraft och utveckla vattenkraftsproduktionen behövs fortsatt forskning och innovation inom vattenbyggnad samt vattenturbiner och generatorer.
Källa: Energimyndigheten

 

11vatten01

 

– Vattenkraften har en viktig roll i energisystemet, och speciellt en nyckelroll som reglerkraft i elsystemet. Energimyndigheten ökar nu sina satsningar inom vattenkraftområdet, där det ombildade SVC tillsammans med Energimyndighetens nya program Hållbar Vattenkraft, HåVa utgör stommen, säger Rémy Kolessar, avdelningschef för forskning och innovation på Energimyndigheten.
SVC omfattar totalt 111,6 miljoner kronor under åren 2018 till 2020 och finansieras gemensamt av myndigheter, lärosäten och svensk vattenkraftindustri. I centret ingår lärosätena Luleå tekniska universitet, Uppsala universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Chalmers Tekniska Högskola. Energiforsk AB och Luleå tekniska universitet kommer att samverka i koordineringen av centret. SVC innehåller två kompetensområden, Vattenbyggnad respektive Vattenturbiner och generatorer. För att öka samverkan mellan flera kompetensområden kommer även tre nya övergripande temaområden att finnas, vilka är Produktivitet, Förnyelse och Flexibilitet.

 

Kommentarer

kommentarer