Nyhetsartikkel

01 desember 2017

Norsk kandidat valgt til styremedlem i CENELEC

Kristin H. Lind, direktør i Energi Norge, ble nylig valgt til styremedlem i CENELEC Administrative Board. CENELEC er den europeiske komité for elektroteknisk standardisering.

– Dette er et spennende verv som gir Norge mulighet til å påvirke et viktig arbeid som elektroteknisk standardisering på et europeisk nivå, sier Kristin H. Lind.

Hun ble nominert til vervet for perioden 2018-2019 av Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) hvor hun også er styremedlem. NEK har siden etableringen i 1912 forsynt det norske markedet med nasjonale, europeiske og internasjonale elektrotekniske standarder i tråd med teknologisk og markedsmessig utvikling. NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon, og er det norske medlemsorgan i International Electrotechnical Commission (IEC) og European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC).

CENELEC utvikler frivillige standarder som legger til rette for handel mellom land, utvikler nye markeder, reduserer kostnader ved manglende harmonisering i regelverk og støtter på den måten utviklingen av et felles europeisk marked. Videre bidrar CENELEC til markedsadgang på europeisk nivå, men også på internasjonalt nivå da internasjonale standarder tas inn der hvor det er mulig gjennom tett samarbeid med IEC.

The Administrative Board (CA) har ansvaret for å lede og administrere organisasjonens virksomhet.

Kommentarer

kommentarer