Nyhetsartikkel

01 desember 2017

Effekttariffer på høring

NVE foreslår at strømkundene skal ha nettleieabonnement som er tilpasset hvor mye strøm de vil bruke på én gang. Holder du deg innenfor avtalt effektbruk, er det penger å spare. I motsatt fall blir det dyrere.

NVE ber om kommentarer til sitt forslag  om endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet innen 1. mars 2018. De største endringene NVE foreslår, knytter seg til forslag om å innføre abonnert effekt som tariffmodell for uttak i distribusjonsnettet (§ 14-2), skriver Energi Norge på sne nettsider.

Endringer i kraftsystemet
Strømforbruket i Norge har de siste årene blitt mer effektkrevende og varierende over tid ved at vi bruker mer strøm i korte perioder. Eksempler på dette er bruk av induksjonstopper og hurtiglading av elbiler. Samtidig er mye av strømforbruket energieffektivisert. Dette gir kapasitetsutfordringer i strømnettet når mange forbrukere for eksempel hurtiglader elbilen sin på samme tidspunkt.

Betaling for bruk av strømnettet
Dersom dagens tariffpraksis videreføres, forventer NVE at denne utviklingen vil bli forsterket over tid. Videreføring av dagens tariffpraksis kan føre til at noen strømkunder i svært liten grad bidrar til å dekke felleskostnadene i nettet. Disse kostnadene skyves da over på resterende nettkunder i form av økte tariffer. NVE mener at nettleien i større grad skal gjenspeile hvordan nettkostnadene i nettet oppstår. For å få til dette foreslår de at strømkundene skal ha et abonnement som er tilpasset hvor mye strøm de vil bruke på én gang. For forbruk utover abonnementet, betaler kunden høyere nettleie. Nettselskapene beregner og informerer den enkelte kunde om hvilket abonnement som gir lavest kostnad over året basert på historisk forbruk. NVE foreslår også at energileddet kun skal dekke marginale tapskostnader i nettet. NVE tar sikte på at forskriftsendringene skal tre i kraft 1. januar 2019, 1. januar 2021 og 1. januar 2022.

Kundeperspektivet er viktig
Energi Norge har tidligere registrert skepsis fra flere av våre medlemsbedriftene til modellen som NVE nå foreslår.

– For at kunden skal oppfatte incentivene og kunne tilpasse seg, må kunden forstå tariffen og hvordan man skal tilpasse seg. Vi inviterer våre medlemmer til et næringspoltisk verksted 11. januar slik at vi sammen kan gå grundig igjennom NVE sitt forslag til nye tariffer, sier næringspolitisk rådgiver i Energi Norge, Trond Svartsund.

Ifølge NVE blir strømregningen mindre hvis du unngår forbrukstopper. Samtidig vil utjevning av strømforbruket bidra til at nettselskapene ikke trenger å investere like mye i nytt strømnett. Dermed vil nettleien totalt sett øke mindre enn den ellers ville gjort.

Les hele høringsforslaget fra NVE her.

Kilde: Energi Norge

Kommentarer

kommentarer