Nyhetsartikkel

01 desember 2017

Varsel om inntektsramme for 2018

NVE sender i dag ut varsel om inntektsramme for 2018 til alle nettselskap. Til sammen er denne beregnet til 16,9 mrd. kroner, ekskludert Statnett.

Dette er en økning på to prosent fra varslet inntektsramme for 2017, som var på 16,6 mrd. kroner.

NVE regulerer nettselskapene økonomisk gjennom fastsettelse av årlige inntektsrammer. Nettselskapene fastsetter nettleien basert på sin årlige tillatte inntekt. Inntektsrammen utgjør en stor del av nettselskapenes tillatte inntekt.

Formålet med reguleringen er å sikre at overføringsnettet driftes, utnyttes og utvikles på en samfunnsmessig rasjonell og effektiv måte.

Kostnadene som ligger til grunn for beregning av inntektsrammene er redusert fra 17,9 mrd. kroner til 17,7 mrd. kroner, men inntektsrammen øker allikevel i 2018. Grunnen til dette er etterjustering av tidligere års inntektsrammer. Etterjusteringen var på 1,3 mrd. kroner i 2017 og 0,8 mrd. kroner i 2018.

 

Les mer om beregningene for varselet her: https://www.nve.no/elmarkedstilsynet-marked-og-monopol/okonomisk-regulering-av-nettselskap/inntektsrammer/inntektsrammer-for-2018/

Kommentarer

kommentarer