– Resultatutviklingen så langt i 2017 er som forventet, sier han i en pressemelding.

OVERSKUDD: Troms Kraft går med overskudd så langt i 2017.
(Foto: Ronald Johansen)

OVERSKUDD: Troms Kraft går med overskudd så langt i 2017. Foto: Ronald Johansen

Styret i Troms Kraft har behandlet regnskapet per 31.08.2017. Driftsresultatene før avskrivninger (EBITDA) utgjør 322 millioner kroner.

Semmingsen forteller at produksjonsvolumet så langt i år har vært høyt, men at de lave kraftprisene har gitt dem en nedgang i inntektsrammen sammenlignet med 2016.

I samme periode i fjor hadde Troms Kraft et resultat på 385 millioner kroner før. I år ligger det på 117 millioner kroner.

Semmingsen forklarer at den store forskjellen er grunnet flere store engangseffekter i 2016.

– Salg av aksjer i Kvænangen Kraftverk AS var den største og utgjorde 273 millioner kroner.