Nyhetsartikkel

09 oktober 2017

Dansk Energi advarer mod ekstraregning til forbrugerne

En omkostning er en omkostning. Derfor er udgifter, som myndighederne vil pålægge de store fjernvarmeproducenter en regning, der vil ende hos varmeforbrugerne.

På den baggrund undrer det Dansk Energi, at regeringens byrdestop tilsyneladende ikke gælder på dette område. Det skriver Dagbladet Børsen fredag.

Ifølge et kommende lovforslag står de store fjernvarmeproducenter til at få pålagt ekstraomkostninger til nye dokumentationskrav, som ifølge branchen er helt unødvendige. Branchen mener, at målet kan nås på en måde, der er langt mindre administrativ, og er i oprør over, at myndighederne lægger op til, at det skal gøres så dyrt som muligt. Dansk Energi stiller sig på varmekundernes side i håb om, at myndighederne, ikke mindst på kundernes vegne, kan finde en løsning.

– En administrativ byrde er en administrativ byrde. Derfor mener vi, at regeringens byrdestop selvsagt også bør gælde her – ellers er det fjernvarmekunderne, der ender med at betale for det her, siger Lars Aagaard, administrerende direktør i Dansk Energi.

I henhold til de politiske aftaler om fjernvarme skal der effektiviseres i fjernvarmesektoren for 500 millioner kroner i 2020, hvoraf de store fjernvarmeproducenter skal effektivisere for de 115 millioner kroner. Og det er blandt de centrale værker, at man har opgjort regningen for de varslede dokumentationskrav til at beløbe sig til næsten 100 millioner kroner.

– Vi står ved, at de centrale værker skal effektivisere for 115 millioner kroner i 2020 i henhold til aftalerne. Vi står også ved, at det skal dokumenteres overfor myndighederne. De, som siger eller antyder det modsatte, taler mod bedre vidende. Diskussionen handler om noget andet. Nemlig om embedsværket skal gives bemyndigelse til at kræve yderligere data, hvor formålet ikke kendes. Og dernæst om det er rimeligt overfor folketinget, regeringspartnerne som har vedtaget et byrdestop og ikke mindst overfor varmekunderne, at de administrative omkostninger potentielt kan eksplodere, siger Lars Aagaard og påpeger, at varmekunderne kan få ekstraomkostningerne som er unødvendige for knap 100 millioner.

– Det er helt ude af proportioner. De centrale værker kan leve op til dokumentationskravene for en brøkdel af de omkostninger ved at bruge de rapporteringssystemer, der allerede findes, og derfor opfordrer vi nu myndighederne til at indgå i en dialog med os om at finde en løsning, siger Lars Aagaard.

Kommentarer

kommentarer