Nyhetsartikkel

31 august 2017

Økt reinvesteringsaktivitet i elnettet

Fjerning av flaskehalser og bygging av overføringskapasitet for ny fornybar energi og forbindelser til utlandet skaper ringvirkninger på flere spenningsnivåer. I regionalnettet ser vi derfor også en betydelig vekst i oppdragsmengde.

Det opplyser Infratek.

På distribusjonssiden har det vært relativt stabilt de siste par årene, da dette området har vært drevet av nybyggingsaktivitet. En økning i boligbygging vil føre til flere oppdrag på forsterkning, fornying og utvidelser i nettet i og rundt de store byene. Dette nettet begynner også å nå sin levetid, og vi ser tendenser til en økt reinvesteringsaktivitet hos de fleste av våre kunder. Dette stimuleres også av at det er mer lønnsomt å investere i reguleringsmodellen og at rentenivåene er historisk lave, sier konsernsjef Lars Bangen i Infratek.

 

 

Kommentarer

kommentarer