Nyhetsartikkel

31 august 2017

Sol, vind och vatten på agendan

Telge Energi har arbetat för att kunna uteslutande använda sig av förnybar energi från sol, vind och vatten.

Bolaget publicerar sin första hållbarhetsredovisning som ska gå i linje med FN:s globala hållbarhetsmål – visionen är att fler ska inspireras och ta efter.

Sedan 2016 är det obligatoriskt att alla större företag och verksamheter av allmänt intresse i Sverige inte bara gör en årsredovisning utan också en hållbarhetsredovisning. På Telge Energi strävar man efter att vara en global förebild på energimarknaden med sikte mot att bli världens bästa elbolag för klimatet.

– Genom att ta ställning och koppla de globala hållbarhetsmålen till vår egen verksamhet har vi en fantastisk möjlighet att påverka omställningen mot en hållbar värld. Det ansvaret kan vi inte lägga över p å varken politiker eller privatpersoner utan alla aktörer, stora som små, måste agera här och nu. Vi går gärna i frontlinjen och visar vägen, och jag välkomnar fler att följa efter, säger Mats Fagerström, vd Telge Energi.

I sin Årsberättelse 2016 med hållbarhetsredovisning, har bolaget identifierat två hållbarhetsmål som, enligt dem, är särskilt relevanta för verksamheten, samt ytterligare fyra där man ser stor potential att växla upp arbetet under kommande år:

Bekämpa klimatförändringen (Mål 13), Hållbar energi för alla (Mål 7), Rent vatten och sanitet (Mål 6), Hållbara städer och samhällen (Mål 11), Ekosystem och biologisk mångfald (Mål 15) och Genomförande och globalt partnerskap (Mål 17).

Kommentarer

kommentarer