Nyhetsartikkel

29 august 2017

Skagerak Energi går sammen med franske Air Liquide

Skagerak Energi har i dag presentert en avtale de har gjort med det franske industrigiganten Air Liquide.

– Jeg er veldig godt fornøyd med den avtalen vi har inngått, sier konsernsjef Knut Barland i Skagerak Energi. Men han vil ikke si noe om den økonomiske delen av avtalen.

– Det er vi blitt enige om å ikke si noe om, sier han til Telemarksavisa.

Det er innenfor biogass at Skagerrak skal satse sammen med de franske selskapet.

Datterselskap
Satsingen skal skje i datterselskapet Skagerak Naturgass AS, som til nå har vært heleid av Skagerak Energi. Nå går det franske selskapet inn med 51 prosent av eierandelen.

På pressekonferansen forteller man om ambisjoner for ytterligere investeringer i ny infrastruktur knyttet først og fremst produksjon, lagring og distribusjon av biogass og distribusjon av hydrogen til kjøretøy og skip.

Legger grunnlag

– Denne avtalen legger grunnlag for at Naturgass kan vokse videre. Man skal også ha med seg at Air Liquide er store innenfor hydrogen, så her kan det også være mulighet for å se på koplingen mellom biogass og naturgass, sier Knut Barland.

– De har produksjon og distribusjon. Dette selskapet har 65000 ansatte og er lokalisert i 80 land. Så dette vil gi en helt annen situasjon for selskapet, sier Barland.

Blir i Porsgrunn

– Vi blir i Porsgrunn, sier Frode Halvorsen, administrerende direktør i Skagerak Naturgass AS. Et selskap som for øvrig vil bytte navn om kort tid.

– Vi satser på fornybart, derfor ønsker vi også et nytt navn på selskapet, sier Halvorsen.

– Vi har en 20 år lang avtale med fabrikken i Tønsberg for produksjon av biogass. For meg betyr det ingen ting om vi er her eller der, men vi er i Porsgrunn og der blir vi. Hovedmarkedet vil være fra Agder og rundt Oslofjorden, samt videre nordover, men vi er ikke avhengig av å flytte kontoret etter.

Også hydrogen

For det nye selskapet blir det også viktig å fokusere på hydrogen, ikke bare biogass.

– Skal vi bygge nye stasjoner, som vi nå skal i Horten, kommer vi til å legge til rette for begge deler. Vi er nødt til å se både ti og femten år fram i tid. Og da er det ingen av oss som nå vet helt hva som vil være det foretrukne drivstoffet, sier Halvorsen.

Skal bygge ut

Og flere stasjoner skal det bli. Halvorsen forteller at både Porsgrunn, Skien og Bamble har fått midler til å bygge ut. Men foreløpig er ikke lokalisering for nye stasjoner klart.

– Det viktigste er at det er lett tilgjengelig, ikke minst for tungtrafikken. For vi har ingen intensjoner å ta opp kampen mot små elbiler. Vi satser på et annet segment.

Kjøper 100 lastebiler

At det skjer ting innenfor transportsektoren er avtalen som selskapet Litra har inngått med Skagerak bevis på. Litra skal innen de neste fem årene investere i minst hundre tunge kjøretøy som skal bruke biogass som drivstoff.

 

 

Kommentarer

kommentarer