Nyhetsartikkel

29 august 2017

Ambisjoner om et elektrisk Norge blir lagt merke til

Fornybarnæringens veikart for grønn vekst mot 2050 har fått mye oppmerksomhet – både hjemme og i utenlandske medier. Nå må vi snakke sammen på tvers for å finne ut hvordan ulike fornybarteknologier kan spille på lag for å oppnå et elektrisk Norge.

Visjonen om at Norge kan bli verdens første samfunn på strøm skaper begeistring i mange miljøer – også hos klima- og energiminister Vidar Helgesen. Da han fikk overlevert veikartet på Arendalsuka, var han ikke sen om å lovprise ambisjonene fra Energi Norge [se film].

– Jeg har tro på at Norge er verdens mest elektriske samfunn og at det er et varemerke som vi skal kunne bygge konkurransekraft rundt. Det et stykke å gå, men vi ligger langt fremme, konkluderte statsråden.

Internasjonal oppmerksomhet

Ambisjonene blir lagt merke til også ute i verden. Den britiske storavisen Independent skrev blant annet om at Norge kan bli først i verden på strøm, og her hjemme sørget rikskringkaster NRK for at mannen i gata fikk nyss om det hårete målet.

– Dette er absolutt ambisiøst, men vår unike tilgang på fornybar energi, kombinert med ny teknologi og høykompetent arbeidskraft gjør det mulig. Vi har et konkurransefortrinn i vannkraften som ikke lar seg kopiere av andre land. Det må vi bygge videre på, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Nettopp dette konkurransefortrinnet ble fremhevet i hans kronikk om veikartet på Energi og Klima noen dager etter lansering.

På tvers av teknologier

Selv om vannkraften er viktig, hilser Energi Norge velkommen all fornybarteknologi som kan bidra til visjonen om et fullelektrifisert Norge i 2050. Dette inkluderer solenergi, som flere solkraftgründere har følt har vært utelatt fra veikartet.

– Visjonen er større enn hva veikartet alene klarer å levere, så vi hilser selvfølgelig velkommen alle som vil bidra. Solenergi vil utvilsomt spille en viktig rolle, sier Ulseth, og legger til at han gjerne møter solenergimiljøet for å diskutere hvordan næringene kan jobbe sammen mot en grønn fremtid.

Til slutt understreker han at hensikten med veikartet har vært å peke på hvilket unikt utgangspunkt Norge har med sin tilgang på ren kraft, og at dette må utnyttes.

– Hele 96 prosent av strømproduksjonen vår kommer fra ren vannkraft og vi produserer mer enn vi bruker. Denne kraften må tas i bruk i transportsektoren, industrien, byggenæringen og på olje- og gassinstallasjoner slik at vi kan kutte utslipp av klimagasser, avslutter han.

 

Kommentarer

kommentarer