Nyhetsartikkel

29 mai 2017

Sms’er flytter elforbruket

2.700 elkunder hos SE har fått testet deres økonomiske og miljømessige vilje til at flytte en del av deres elforbrug. Forsknings- og udviklingsprojektet INCAP står bak og har brukt sms’er som verktøy.

”Flyt dit elforbrug til efter kl. 22, for så bruger du vindenergi”.

Sådan en sms-besked eller en, der ligner, har 2.700 husstande hos SE modtaget på forskellige tidspunkter i en periode på et år. Med denne ’flytstrøm-ordning’ har kunderne fået gode råd om, hvornår det kan betale sig økonomisk eller miljømæssigt at flytte elforbrug fra opvaskemaskiner, vaskemaskiner og tørretumblere.

Med forsknings- og udviklingsprojektet INCAP har kunderne i et af verdens hidtil største forsøg af den slags fået tilbudt en rabat på den del af elforbruget, der flyttes, eller garanti for, at det flyttede forbrug, er produceret 100 procent bæredygtigt ved hjælp af vindenergi.

– Penge virker som en stærkere motivation for at deltage end bæredygtighed, men til gengæld er effekten af at tilbyde vindstrøm billig, fortæller projektlederen for INCAP, professor Lars Gårn Hansen fra Københavns Universitets Institut for fødevare- og ressourceøkonomi.

Timeafregning til december
Energinet har for få uger siden fjernet de sidste barrierer for timeafregning af kunder, så fra 1. december 2017 har elhandlerne mulighed for at tilbyde nye produkter til deres privatkunder. Dermed er resultaterne fra INCAP superaktuelle.

Fleksibelt elforbrug ses af mange som en del af fremtidens smarte energisystem, hvor stadig mere varierende elproduktion fra vindmøller og solceller skal integreres på en økonomisk optimal måde.

Med INCAP har forskere og praktikere fået mange data for, hvad der kan lokke kunderne til at reagere, og hvilke effekter, det kan give.

– Private elkunder kan blive en del af løsninger, hvis de kan motiveres til at være fleksible i deres forbrug. Med projektet har vi kortlagt forbrugeres barrierer, motiver og adfærd for at gøre det muligt at designe mere målrettede og effektive styringstiltag, siger Lars Gårn Hansen og oplyser at nogle af kunderne i INCAP har fået tilbudt en device, der kan styre deres køleskab, så der automatisk flyttes strøm.

– Alle deltagerne har løbende fået information om, hvor meget de har flyttet, oplyser projektlederen.

Konference den 14. juni
INCAP er blevet finansieret med støtte fra Innovationsfonden. Udover Københavns Universitet, Stanford Universitet og SE har også DTU og Develco deltaget.

Resultaterne fra ”INCAP præsenteres på konferencen ” Integration af vindkraft i energimarkedet – kan husholdninger gøres fleksible?” den 14. juni 2017 i Festauditoriet, Bülowsvej 17, Frederiksberg.

På konferencen vil Lars Gårn Hansen og en anden projektdeltager, professor Frank Wolak fra Stanford Universitet i USA, perspektivere projektet sammen med blandt andre forsknings- og teknologidirektør Jørgen S. Christensen fra Dansk Energi, bestyrelsesformand Knud Pedersen fra Radius og partner Mikael Togeby fra Ea Energianalyse.

Kommentarer

kommentarer