Nyhetsartikkel

19 mai 2017

Antalet uppsägningar vid OKG färre än förväntat

Förhandlingarna rörande det varsel som OKG lade i november 2016 har nyligen slutförts. Antalet uppsägningar under 2017 bedöms uppgå till 84 medarbetare istället för de 200 som var beräknade vid tidpunkten för varslet. Alla medarbetare som berörs kommer att få besked om detta i slutet av maj månad. I en kommentar understryker VD Johan Dasht att detta i alla bemärkelser är en lika smärtsam som nödvändig process.

Under torsdagen höll OKG en pressträff på temat avveckling av reaktorer. Under de senaste åren har beslut fattats som innebär att Oskarshamn 2 redan är tagen ur drift och att Oskarshamn 1 har ett planerat stängningsdatum vid kommande halvårsskifte. Det var planerna på hur nedmontering och rivning av dessa kommer att gå till som var ämnet för träffen.

I samband med detta redogjorde VD Johan Dasht även för utfallet av de förhandlingar som hållits mot bakgrund av behovet att anpassa organisationens storlek till verksamhetens förändrade omfattning. Utgångspunkten har tagits i det varsel om totalt 280 tjänster under den närmaste treårsperioden som lades i november 2016.

– Naturliga avgångar samt riktade individuella avtal är anledningen till att antalet som berörs av uppsägning under innevarande år har kunnat reduceras till 84, berättar Johan Dasht. Antalet som kommer att sägas upp har således minskat med cirka 60 procent. Detta visar att både OKG och de fackliga parterna har tagit ett stort ansvar för anpassningen av organisationen och att det samtidigt har kunnat ske med hänsyn tagen till medarbetarna.

Vid månadsskiftet kommer besked att lämnas till dem som berörs i form av antingen uppsägning eller omplacering. Under sommaren kommer också OKG tillsammans med Trygghetsrådet att etablera ett så kallat outplacementkontor i Oskarshamn. Där kan de som så önskar få stöd att finna ny sysselsättning.

Även om det framtida OKG fortsatt kommer att vara ett av regionens större företag, så innebär den minskade omfattningen på verksamheten att resursbehovet inom några år bedöms ligga omkring 600 medarbetare.

Kommentarer

kommentarer