Nyhetsartikkel

02 mai 2017

Energi Fyn har store ambitioner.

Efter opkøb har Energi Fyn nu 200.000 andelshavere og dækker det meste af øen.

Ikke alene bejler man sammen med tre andre energiselskaber til at opkøbe naturgasnettet i Danmark.

Man har også travlt på hjemmebanen Fyn. Det resulterede sidste år i opkøb af elforsyningen i Faaborg og omegn og senere på året gjaldt det otte fynske transformerforeninger.

Dermed har Energi Fyn nu 200.000 fynske andelshavere, og dækker med undtagelse af enkelte pletter på Nordøstfyn, Vestfyn og Sydfyn stort set hele øen.

Sammenlagt investerede selskabet 724 millioner kroner i 2016.

Energi Fyn investerede 120 i elnettet, 110 millioner i udrulning af fiber og 180 millioner kroner i vindmøller.

Tilkøbene kostede 288 millioner kroner, og omsætningen steg med knap 50 millioner kroner til 1,4 milliarder kroner.

Alligevel lykkedes det at lande 105 millioner kroner før skat mod 75 millioner kroner året i forvejen.

Det skyldes bl.a. øget afkast på værdipapirer – 81 millioner kroner mod 53 millioner kroner året i forvejen, og at overskuddet på driften steg til rekordhøjder, nemlig 311 millioner kroner.

Af- og nedskrivninger steg dog samtidig til 236 millioner kroner.

Energi Fyn har nedskrevet på sine investeringer i Waoo, der investerer i bredbånd, og i Clever, der står bag ladestationer til elbiler. Det beløber sig til 20 millioner kroner.

I årets løb har der været gang i gravearbejdet til mange større opgaver bl.a. ny letbane, og Nyt OUH og Facebook forventes også at skabe masser af fremtidig aktivitet.

– Med årets resultat er der igen i 2016 skabt en økonomisk positiv og robust udvikling i Energi Fyn- koncernen – med fokus på både at skabe en fortsat mere effektiv drift og på at iværksætte udviklingstiltag, som også i et langsigtet perspektiv er værdiskabende, og som styrker Energi Fyns fundament som et andelsejet fynsk energiselskab, hedder det i regnskabsberetningen.

Regnskabet blev godkendt af selskabets repræsentantskab onsdag eftermiddag.

Kommentarer

kommentarer