Nyhetsartikkel

28 april 2017

Vårflodsrapport Klarälven och Dalävlen – kylan håller tillbaka

Vårfloden i både Dalälven och Klarälven startade tidigt, men kom av sig under påskveckan och kylan ser ut att hålla i sig månaden ut och det mesta av snön ligger kvar i fjällen.

Den senaste väderprognosen visar att värmen börjar komma tillbaka första veckan i maj och det ser ut som detta blir starten på årets fjällflod i Dalälven och Klarälven. Den totala mängden snö som är kvar är något mindre än normalt. I nuläget förväntar vi oss att några flöden blir över de normala för årstiden, uppger Fortum.

Fortum följer utvecklingen dag för dag och anpassar tappningarna från de större magasinen alteftersom nya prognoser kommer.

Det planerade arbetet i Gullspångs kraftverk i Gullspångsälven startar i nästa vecka och som tidigare informerats om har sjön Skagern sänks inför det 10 veckor långa arbetet. Under tiden arbetet pågår kommer ingen tappning ske genom kraftverket och till börja med endast minsta tillåtna tappning genom utskoven. Prognosen för nivån i Skagern är att den kommer sjunka ca 10 cm under innevarande vecka för att sedan stiga 2-3 cm per dag från början av maj.

Kommentarer

kommentarer