Nyhetsartikkel

27 april 2017

Det skal være lettere at være energikunde

Danmark skal være et rigere og grønnere samfund, hvor det skal være nemmere at være energikunde, lyder Dansk Energis ambition.

Energikommissionens netop offentliggjorte anbefalinger bakker i store træk den ambition op. Det kræver, at næste energiaftale gør op med den høje danske elafgift, mener Dabnsk Energi.

Hvis Energikommissionen skal lykkes med sin ambition om, at grøn strøm fra vindmøller, sol og bæredygtig biomasse skal være danskernes foretrukne energikilde, er danskernes elregning nødt til i højere grad at afspejle, at strømmen er blevet grøn og rigelig – og dermed ikke fortjener den nuværende brandbeskatning.

– Vi vil gerne følge Energikommissionens anbefaling, og vi vil som en dansk erhvervsstyrke sætte strøm til et både rigere og grønnere Danmark. Det kræver, at det skal være lettere at være energikunde. At få PSO væk fra elregningen var første skridt. Nu opfordrer vi til, at næste energiaftale vil tage et opgør med den forvridende elafgift, der ikke giver mening, når vores strøm primært kommer fra grønne energikilder, siger Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi i en pressemelding.

Danmark har Europarekord i elbeskatning – og omtrent 60 procent af elregningen udgøres af skatter og afgifter. Energikommissionen anbefaler, at grøn strøm i stigende grad skal bruges til opvarmning og transport, og at der tages hånd om de skævvridende afgifter, der står i vejen for elektrificering.

Kommissionen lægger op til, at Danmark skal fortsætte bevægelsen mod at blive et lavemissionssamfund i 2050, hvor vedvarende energi spiller en central rolle.

– Selvfølgelig skal vi fortsat investere i mere vedvarende energi. Og vores internationale styrkeposition, når det gælder vind og effektive kraftvarmeværker, skal fastholdes. Vi kan konstatere, at kommissionen anerkender, at det nuværende høje niveau af forsyningssikkerhed ikke er givet fremover – og her spiller kraftvarmeværkerne en central rolle, som kommissionen med fordel kunne betone mere, siger Lars Aagaard.

Der blev i 2015 produceret el fra vind, sol og biomasse svarende til 56 procent af det indenlandske elforbrug. Den andel vokser stadigt frem mod 2020.

Relaterede links

Læs Energikommissionens rapport

Kilde: Dansk Energi

 

Kommentarer

kommentarer