Nyhetsartikkel

06 april 2017

Veksten i kullkraft stanser

Veksten i kullkraft bremser og gir håp om at klimamålene kan nås, ifølge fersk rapport. I Kina og India er over 100 kullkraftverk nå på vent.

Planleggingen av nye kullkraftverk har falt med 48 prosent det siste året.

Antallet påbegynte kullkraftverk har falt med 62 prosent.

Tallet pågående utbygginger av kullkraft har falt med 19 prosent.

Det viser en rapport fra den amerikanske miljøvernorganisasjonen Sierra Club, Greenpeace og CoalSwarm, kalt «Boom and Bust 2017».

Dette følger etter flere vanskelige år for kullkraften, med en rekke nedleggelser i USA og Europa, og fallende kullpriser.

Kommer også Kina og India etter, kan de globale klimamålene som ble fastsatt i Parisavtalen i 2015 kanskje være innen rekkevidde.

Les også: Beijing stenger det siste kullkraftverket

Ber Oljefondet selge

De siste tre årene har globale CO₂-utslipp bremset opp og holdt seg rundt 32 milliarder tonn, ifølge Det internasjonale energibyrået IEA.
Noe av årsaken er økt utbygging av fornybar energi og at gass erstatter kullkraft i land som USA og Kina.

Likevel er norske miljøvernorganisasjoner likevel redde at Norges sparepenger er med på å finansiere nye kullkraftverk.

Miljøorganisasjonen WWF har gjort en analyse av Oljefondets investeringer, og sier at fondet investerer 48 milliarder kroner i 67 selskaper som planlegger nye kullkraftverk.

– Ny kullkraft sprenger klimamålene. Stortinget må stanse disse investeringene nå, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF ifølge organisasjonens nettsider.

– Ikke normalt
– Det er ikke normalt at byggingen stanses ved en mengde lokaliteter, men sentralplanleggere i Kina og bankfolk i India har begynt å se på utbyggingen av for mange kullkraftverk som totalt bortkastede ressurser, sier CoalSwarm-direktør Ted Nace.

Nettsiden CoalSwarm tilbyr en global oversikt over de rundt 12.000 kullkraftverkene som er i drift eller under planlegging, kalt Global Coal Plant Tracker. Den mottar støtte fra stiftelser som Rockefeller Family Fund og Sierra Club.

Les også: Lavkarbon-diett er trendy i oljebransjen

 <p><b>ENDRET UTSIKT:</b> Det siste året har mye kullkraft blitt satt på vent, ifølge en fersk rapport.</p>
ENDRET UTSIKT: Det siste året har mye kullkraft blitt satt på vent, ifølge en fersk rapport.

Bremser i Asia
Det er særlig i Kina og India at veksten i utbyggingen av kullkraft har stanset opp, ifølge rapporten. Til sammen er 100 kullkraftprosjekter på 68 gigawatt stanset i India og Kina.

Til sammen sto Kina og India for 86 prosent av kullkraften som ble bygget mellom 2006 og 2016, og derfor får kullbremsen i disse landene betydelige ringvirkninger globalt, heter det i rapporten.

Det gjelder også for de globale klimamålene, som nesten 200 land ble enige om i Paris i 2015. De forpliktet seg til å begrense global oppvarming til under 2 grader fra førindustrielt nivå.

– Bremsen i utbyggingen av kullkraftverk gjør at det er innen rekkevidde å begrense global oppvarming til under to grader, skriver rapportforfatterne.

Men dersom verden skal nå det ambisiøse målet fra Paris om å prøve å begrense oppvarmingen til 1,5 grader så vil det kreve enda raskere utfasing av kullkraft, understreker rapporten.

 <p><b>KINAS KULLKRAFT:</b> Gjennom CoalSwarms kullkraftverktøy kan man få oversikt over hvor mange kullkraftverk som planlegges eller bygges ut i de fleste land, inkludert Kina.</p>
KINAS KULLKRAFT: Gjennom CoalSwarms kullkraftverktøy kan man få oversikt over hvor mange kullkraftverk som planlegges eller bygges ut i de fleste land, inkludert Kina.

Færre kraftverk planlegges

I januar i år var rundt 570 gigawatt kullkraft under planlegging globalt. Ett år tidligere var nesten dobbelt så mye kullkraft under planlegging, 1.090 gigawatt, ifølge rapporten.

Et kullkraftverk er normalt på rundt 1 gigawatt.

Også nedleggelsen av eksisterende kullkraftverk har økt gjennom det siste tiåret. I 2015 ble 36,7 gigawatt nedlagt, og i fjor ble 27 gigawatt kullkraft nedlagt.

Totalt er det 1.964 gigawatt kullkraft i drift globalt, ifølge rapporten.

Trenger ikke mer kull

Kina sliter med tung luftforurensning, og der har antallet nye tillatelser falt med 85 prosent. Totalt ble kullkraft for over 300 gigawatt i ulike stadier satt på vent som del av landets trettende femårsplan, inkludert prosjekter på totalt 55 gigawatt som allerede er under bygging.

Saken fortsetter under annonsen.

Også i India har mange investorer trukket seg unna kull. Det indiske energidepartementet sa i fjor at landet hadde nok kullkraft til å møte etterspørselen frem til 2019, og bad utbyggerne av kullkraft om å tilpasse sine planer.

Ifølge Indias energiplan fra desember trenger ikke landet mer kullkraft enn det som er under bygging før i 2027. Noe av årsaken er at regjeringen har planer om å bygge ut 215 gigawatt med fornybar energi som sol og vind i samme periode.

– Et skikkelig vendepunkt

– 2016 var et skikkelig vendepunkt, sier Lauri Myllyvirta, ansvarlig for Greenpeace’ globale kampanje mot kull og luftforurensning.

Kina har bortimot stanset nye kullprosjekter etter at imponerende vekst i ren energi har gjort kullkraftverk overflødige. Siden 2013 er alt ekstra kraftbehov blitt dekket av ikke-fossile kilder, sier han.

Les mer: Verden bygger ut mer fornybar kraft enn fossil kraft

I USA er bruken av kullkraft på vei ned, særlig på grunn av økt konkurranse fra billig gass og økt utbygging av fornybar energi som vind- og solkraft.

Denne uken la kraftselskapet Dayton Power & Light ned to kullkraftverk, som nummer 250 og 251 siden 2010, ifølge Sierra Club, som driver kampanjen «Beyond Coal». Dermed er kullbruken i USA rekordlav, med bare 273 kullkraftverk igjen i drift.

– Nyheten understreker at markedet har erklært at skittent kull er økonomisk ulønnsomt, og at dens nedgang er uunngåelig, sier Bruce Nilles i Sierra Clubs Beyond Coal-kampanje.

Kampanjen har mottatt nesten 700 millioner kroner i støtte fra Bloomberg-stiftelsen.

– Til tross for påstander om det motsatte så kommer ikke Kong Kull tilbake, sier Michael Bloomberg, grunnlegger av nyhetsbyrået Bloomberg og tidligere New York-ordfører.

Ifølge energiadministrasjonen EIA vil USAs kullkraft falle til 10 prosent av total energibruk i 2040, fra over 20 prosent på det høyeste.

De neste par årene kan kullkraften i USA likevel øke noe, på grunn av noe høyere gasspriser, tror EIA.

Les mer: USA blir naturgassgigant

 <p><b>FALLENDE KULLKRAFT:</b> USAs kullkraftproduksjon har vært på nedadgående gjennom dette tiåret, og ventes å falle videre mens gass og fornybar energi øker.</p>
FALLENDE KULLKRAFT: USAs kullkraftproduksjon har vært på nedadgående gjennom dette tiåret, og ventes å falle videre mens gass og fornybar energi øker.

Kommentarer

kommentarer