Nyhetsartikkel

06 april 2017

Åpner for norsk pensjonskapital i kraftsektoren

Regjeringen vil legge til rette for økt bruk av private pensjonsmidler som investeringskapital i norske infrastrukturprosjekter. Det er en god nyhet for både nettselskaper og kraftprodusenter som har behov for milliardinvesteringer, mener Energi Norge.

– Dette er en svært viktig sak som Energi Norge har jobbet med over tid, i nært samarbeid med finansnæringen. Hele det norske samfunnet skal elektrifiseres i årene som kommer og da er det tvingende nødvendig å legge til rette for bedre kapitaltilgang, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Han synes det er gledelig at norsk pensjonskapital nå vil gis likeverdige konkurransevilkår med utenlandsk kapital.

Strider mot EU-direktiv
Norge har i dag strengere regler for plassering av midler fra pensjonskasser og livselskaper enn andre land – med en begrensning på 15 prosent til investering i såkalt «forsikringsfremmed virksomhet». Dette er en begrensning som flere fagmiljøer mener er i strid med Solvens II-direktivet og dermed Norges EØS-forpliktelser.

Finansdepartementet viser nå til at nye soliditetskrav for forsikringsforetak reduserer behovet for å beholde bestemmelsen. De har derfor bedt Finanstilsynet utarbeide utkast til lovendringer og et høringsnotat innen 1. juni 2017 hvor bestemmelsen foreslås avviklet.

Milliardinvesteringer
Fornybarnæringen står foran store investeringer de nærmeste årene – særlig i kraftnett. Det skal investeres 90 milliarder kroner i distribusjons- og regionalnettet frem mot 2025. I tillegg må det investeres over 100 milliarder kroner i eksisterende vannkraftverk frem mot 2050, bare for å opprettholde dagens produksjon.

– Dette er langsiktige investeringer som er særlig velegnet for pensjonskapitalens investeringsprofil, sier Ulseth.

 

Kommentarer

kommentarer