Nyhetsartikkel

05 april 2017

NVEs innspill til EUs Vinterpakke

NVE har avgitt høringsuttalelse til EU-kommisjonens regelverksforslag som er samlet i den såkalte «Vinterpakken».

Felles regler bidrar til effektiv krafthandel og norsk verdiskapning. EU går i riktig retning, men enkelte forslag er NVE uenig i.

Les mer om saken her.

Kommentarer

kommentarer