Nyhetsartikkel

03 oktober 2016

Ingen streik blant funksjonærer

Etter mekling sju timer på overtid kom Negotia, Parat og YTF tidlig søndag morgen til enighet med NHO om en avtale for funksjonærer. Dermed ble en streik avverget.

Det pågikk to parallelle meklinger med de tre YS-forbundene og NHO om Funksjonæravtalen ogSalgfunksjonæravtalen hos Riksmekleren i Oslo.

Løsningen som partene ble enige om i 7-tiden søndag morgen, innebærer at det innføres et nytt bilag tilpasset callsenterbransjen. Bilaget inneholder blant annet minstelønnssatser og ulempetillegg.

– Dette har vært ytterst krevende forhandlinger, men resultatet gir utgangspunkt for en ny forhandlingsrutine for våre medlemmer i callsenterbransjen, sier forbundsleder Arnfinn Korsmo i Negotia.

– Vi er fornøyd med at vi nå er i mål med en meklingsløsning og at det ikke ble streik, sier forhandlingsleder Kjell Morten Aune i Parat.

Dersom partene ikke hadde blitt enige, ville i første omgang 52 medlemmer i Parat, YTF og Negotia blitt tatt ut i streik.

Kommentarer

kommentarer