Nyhetsartikkel

04 august 2016

Vattenfalls första halvår 2016: Stabil verksamhet – nedskrivningar på grund av tufft marknadsläge

Lägre kostnader och en stabil produktion gör att Vattenfalls underliggande rörelseresultat förbättrades till cirka 11 miljarder kronor för det första halvåret.

Låga elpriser och marginaler innebär dock att marknadsläget är fortsatt utmanande vilket  lett till ett betydande nedskrivningsbehov, främst av brunkolstillgångarna.

Januari-juni i sammandrag: 

  • Nettoomsättningen uppgick till 34 482 MSEK (36 115) för kvartalet och 80 411 MSEK (81 492) för halvåret.
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 2 907 MSEK (2 966) för kvartalet och 11 044 MSEK (10 703) för halvåret.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -28 644 MSEK (-28 812) för kvartalet och -22 042 MSEK (-23 825) för halvåret.
  • Elproduktionen uppgick till 39,9 TWh (39,7) för kvartalet och 88,7 TWh (86,1) för halvåret.

Koncernchefens kommentar:
”Första halvåret har karakteriserats av stabilitet i Vattenfalls verksamhet och en rad viktiga händelser i vår omvärld som påverkar bolaget, såsom den svenska energiöverenskommelsen. Men affärsläget är fortfarande tufft med låga elpriser och i stort oförändrade marknadsvolymer. Mot bakgrund av detta känns det ändå bra att redovisa ett något förbättrat underliggande rörelseresultat på 11 miljarder kronor för det första halvåret”, säger Magnus Hall.

Marknadsläget leder till ett behov av att skriva ner värdet på tillgångar, huvudsakligen fossila, på totalt 30 miljarder kronor. Av dessa hänförs 21 miljarder kronor till Vattenfalls tyska brunkolstillgångar. Den negativa effekten hade varit ännu större om verksamheten behållits och drivits vidare, vilket hade resulterat i högre nedskrivningar redan i denna delårsrapport.

”Genom försäljningen tydliggör vi Vattenfalls framtida inriktning att leverera vad kunderna vill ha i form av el och värme baserat på ökad andel förnybar produktion. Tyskland kvarstår samtidigt som en av Vattenfalls viktigaste marknader med verksamheter inom alla huvudaktivitetsområden”, säger Magnus Hall.

Som ett led i Vattenfalls tillväxtstrategi för förnybar produktion har Vattenfall beslutat att investera drygt 3 miljarder kronor i en ny havsbaserad vindkraftspark utanför Aberdeen i Storbritannien.

Vattenfall har även beslutat att investera i åtgärder för att säkerställa långtidsdriften av kärnkraftsreaktorerna i Forsmark och går nu igenom förutsättningar för Ringhals reaktorer 3 och 4. Investeringen är möjlig som en följd av att effektskatten på kärnkraft fasas ut efter den svenska energiöverenskommelsen.

”Vi fortsätter vår omställning av Vattenfall till en betydande aktör i det nya energilandskapet med kunden i centrum. Hårt arbete i kombination med tillväxt inom flera områden och fortsatta effektiviseringar ska leda oss i rätt riktning”, säger Magnus Hall. 

Vattenfall är ett svenskt, statligt ägt energiföretag med 28 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall stödjer omställningen till ett förnybart energisystem och har som mål att vara ledande inom hållbar produktion och därigenom trygga en tillförlitlig och kostnadseffektiv energiförsörjning.

Kommentarer

kommentarer