Nyhetsartikkel

04 august 2016

Strøm til biler og varme skal nå Danmarks klimamål

Onsdag fremlagde EU-Kommissionen sit forslag til, hvordan Europa i fællesskab skal skære CO2-udledningerne i de ikke-kvotepålagte sektorer; landbrug, transport, individuel opvarmning og mindre produktionsindustri. 

I oplægget skal Danmark som forventet levere en af de relativt største indsatser: Vi skal skære 39 procent af vores ikke-kvoteomfattede udledning af drivhusgasser i 2030, sammenlignet med 2005. Det nye mål er ganske ambitiøst – i 2030, hvor målet er størst, vil udskiftning af alle af landets ca. 1,6 mio. benzinbiler til elbiler f.eks. kun levere ca. to tredjedel af den nødvendige indsats.

Derfor er det vigtigt, at vi starter tidligt, og at vi fokuserer indsatsen på de områder, hvor det giver bedst mening, mener Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Energi:

– Det nye mål er ambitiøst men også muligt, hvis vi handler rettidigt og rigtigt. Klimapakken understreger, at vi har behov for et nyt omdrejningspunkt i vores klimapolitik. Fordi vi længe har fokuseret på at gøre el grønnere, kan vi nu også se på, hvordan den el kan bruges til at løse en stor del af problemet i transport og opvarmning

Kul og gas er de sidste år udskiftet med vind, sol og biomasse i den danske el- og varmeproduktion. Det betyder, at CO2-indholdet i den kvoteomfattede el mellem 2000 og 2020 vil være faldet med 75 procent. Derfor kan el bruges til at erstatte fossile brændsler i de ikke-kvoteomfattede sektorer og dermed sænke drivhusgasudledningerne.

Læs hele Dansk Energis reaktion på EU-Kommissionens forslag

Kommentarer

kommentarer