Nyhetsartikkel

16 juli 2016

Løpende informasjon om strømforbruk og kvalitet

Nye smarte strømmålere gir strømkundene løpende informasjon om strømforbruk og kvalitet på strømforsyningen. Informasjonen, som oppdateres med få sekunders mellomrom, kan hentes ut gjennom et standardisert grensesnitt.

Alle norske husholdninger skal få nye smarte strømmålere (AMS) innen 1. januar 2019. Dette er et viktig ledd i moderniseringen og effektiviseringen av det norske strømnettet. Smarte strømmålere rulles tilsvarende ut i flere nordiske og europeiske land, opplyser NVE.

NVE har satt som krav at de nye målerne skal være utstyrt med et standardisert og åpent grensesnitt som gjør at strømkundene kan hente informasjon om strømforbruk og kvalitet på strømmen som blir levert. Grensesnittet, som kalles for AMS HAN (HAN = Home Area Network), gjør informasjonen tilgjengelig for strømkundene selv, og for tjenesteleverandører som kunden eventuelt har gitt tilgang til dataene. Eksempler på nye tjenester som kan bruke dette grensesnittet er smarthusløsninger og tjenester som gir bedre oversikt over eget forbruk, energisparing eller kvaliteten på strømforsyningen i hjemmet.

Bedre oversikt

Det legges opp til at informasjon om løpende forbruksutvikling (effekt), både for eget forbruk og for eventuell egen produksjon, skal oppdateres med få sekunders mellomrom. Dette legger til rette for tjenester som for eksempel gir bedre oversikt over eget forbruk, samtidig som du ganske umiddelbart for eksempel ser hvilken effekt det har å skru ned temperaturen på varmekablene.

I tillegg vil informasjon som gir en indikasjon på spenningskvaliteten levert til den enkelte kunde, oppdateres hvert 10. sekund. Tjenesteleverandører vil kunne utvikle løsninger som deler denne informasjonen på en enkel måte til kundene, for eksempel via en mobilapp.

Mange kunder har dyrt utstyr i hjemmet som er følsomt for avvik i spenningskvalitet. Løpende informasjon om den leverte spenningskvaliteten, vil kunne gi strømkundene et oversiktsbilde. Hvis utstyret er følsomt for hurtige endringer i spenningskvalitet, vil dette kunne følges opp med mer avansert måleutstyr som nettselskapet kan installere ved behov som i dag.

Et nasjonalt marked for innovasjon

NVE har i samråd med Norsk Elektroteknisk Komite definert en felles norsk standard for AMS HAN-grensesnittet, tuftet på kommende europeisk standard (IEC 62056-7-5).

NVE har også etablert en arbeidsgruppe med eksperter fra bransjen, som har utarbeidet en liste over hvilken informasjon som skal tilbys kundene via HAN-grensesnittet. Gruppen har kommet med anbefaling om hvor ofte denne informasjonen skal oppdateres. Les mer om anbefalingene i NVEs brev til nettselskapene.

Et viktig formål med prosjektet er å sikre at alle AMS-leverandørene tilbyr den samme informasjonen og at denne kodes likt. Dette innebærer at det kan utvikles et nasjonalt marked for nye tjenester og smarthusløsninger, til tross for at det finnes over hundre nettselskap i Norge som har valgt ulike AMS-leverandører. Når alle smarte målere tilbyr den samme informasjonen, kan strømkundene ta tjenestene sine og utstyret sitt med seg når de flytter.

Strømkundene må selv åpne porten

For å få tilgang til informasjonen som blir gjort tilgjengelig via AMS-målerne, må HAN-porten åpnes. NVE har som prinsipp at det er kunden som har råderett over egne data, og det er derfor lagt opp til at det bare er kunden som kan bestemme om HAN-porten skal aktiviseres.

Strømkundene kan ta kontakt med sin kraftleverandør eller annen tjenesteleverandør, eventuelt ta kontakt med nettselskap, for å få åpnet opp for datastrømmen gjennom HAN-grensesnittet når den nye smarte måleren er installert. Ta kontakt med ditt nettselskap for nærmere informasjon om når du får ny strømmåler.

Av hensyn til sikkerheten i kraftsystemet, gir HAN-porten kun lesetilgang. Det betyr at eksternt utstyr som kobles til den smarte strømmåleren, kun kan brukes til å hente ut relevant informasjon.

Kilde: NVE

 

FOTO: Oh… ohh…OH!!! (acing the game) via photopin (license)

Kommentarer

kommentarer