Nyhetsartikkel

16 juli 2016

Enkle råd mot farlig lyn

Lyn kan være livsfarlig hvis det kommer for nære og slår ned i det elektriske anlegget. Men det er noen forholdsregler du kan foreta for å sikre elektriske apparater og fare for brann i boligen din.

Juli og august er de to mest lyn-utsatte månedene i året. Hvert år mottar forsikringsselskapene rundt 5000 skademeldinger som følge av lynnedslag. I tillegg registreres det årlig om lag 3000 branner i Norge som følge av lynnedslag. Kanskje det mest skremmende – lyn og torden kan sette huset ditt i brann flere måneder etter at uværet er over. Sør- og Øst-Norge er mest utsatt for skadevoldende lynnedslag. Med andre ord Hafslund Netts kunder bør være spesielt påpasselige, skriver Hafslund i en pressemelding.

Overstrømmer kan snike seg inn i huset ditt

Lyn fører ofte til overspenninger på elektrisitetsnettet. Overspenningene vandrer langs ledningsnettet og kan komme inn i huset ditt og skade elektriske apparater og den elektriske installasjon, og i verste fall føre til brann. Mest utsatt er områder med mye luftledninger, da kabler i bakken sjeldent blir utsatt for lyn.

Installer grov- og finvern

Det enkleste rådet for å beskytte elektriske apparater er å trekke ut støpslene når uværet nærmer seg eller når du reiser på ferie. Men for å være på den sikre siden bør man installere overspenningsvern. Med overspenningsvern slipper du å bekymre deg for brann og skader på utstyr. Du trenger heller ikke å trekke ut støpslet i tordenvær, for så å programmere om klokker og andre innstillinger på apparatene når du setter i støpslet igjen.

Du bør ha et grovvern (overspenningsvern) som monteres i sikringsskapet og beskytter mot de større spenningspulsene. I tillegg bør du ha et finvern foran utsatte apparater som for eksempel tv og datautstyr. Et grovvern må monteres av en godkjent installatør, mens et finvern plugger du selv rett i stikkontakten. Husk at stikkontakten må være jordet, hvis ikke har ikke finvernet noen effekt. Vernene du benytter bør være FG-godkjent (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd).

Sjekk selv

Du kan selv sjekke om du har overspenningsvern i boligen din, dersom dette er riktig dokumentert. Informasjon om dette er installert skal fremgå av kursfortegnelsen som gjerne er montert på innsiden av døren til sikringsskapet. Prisen på montering av overspenningsvern ligger på rundt 5000 kroner. Finvern som plugges direkte i stikkontakten, koster fra 500-600 kroner, opplyser Hafslund.

Hva er lyn?

Lyn er egentlig bare en gnist, dog ganske mye lengre enn det vi er vant med av gnister. Lyn oppstår når spenningen mellom et område med positiv elektrisitet og et område med negativ elektrisitet i atmosfæren blir så stor at det utløses en gnist mellom de to områdene. Lyn kan utløses innenfor én sky, mellom to forskjellige skyer, eller mellom en sky og bakken.

 

Positiv og negativ ladning skilles fra hverandre ved at det dannes nedbørspartikler, og disse vokser. Dermed blir det ulik ladningsfordeling – og lyn oppstår. Det vanlige er at den positive ladningen samles høyt oppe i skyen, mens den negative ladningen samles nede. Det er ikke småtterier med ladninger det er snakk om heller: strømstyrken i et lyn kan variere fra noen tusen til 300 000 ampere. Da er det kanskje ikke så vanskelig å forstå at sikringene i sikringsskapet vårt hjemme – som tåler strømstyrker fra 10 til 80 ampere – kan få litt for mye, og dermed går strømmen.

Lyn kan være fra noen hundre meter til flere titalls kilometer lange. Det er bare 25 – 35 prosent av alle lyn som treffer bakken.

Hva er torden?

Torden er en naturlig følge av lyn. Luften rundt et lyn varmes opp til flere millioner grader, og når luft varmes opp utvider den seg. Et lyn varer jo ikke spesielt lenge, og luften varmes opp veldig fort, for deretter å bli avkjølt raskt – og da trekker luften seg også raskt sammen igjen. Den raske utvidelsen og sammentrekningen forplanter seg ut i alle retninger fra luften der lynet kom. Det er disse bølgene vi oppfatter som torden.

Man skulle kanskje tro at et lyn ville høres ut som et eneste stort smell, men fordi bølgene fra forskjellige steder der lynet kom når øret på forskjellig tidspunkt, vil torden høres ut som en rullende rumling.

Hvor langt unna tordenværet er jeg?

Lyd og lys beveger seg med forskjellig hastighet, sistnevnte er klart raskest. Derfor vil lysglimtet fra lynet møte øyet vårt før lyden når øret. Lyd beveger seg med en fart av omlag 1 000 km/t eller 330 m/s. Ved å telle sekunder fra vi ser lynet til vi hører det, vil vi kunne finne ut hvor langt unna lynet slo ned.

Tar det tre sekunder fra lynet sees til lyden høres er man omlag én km unna.

Hvor og når lyner det mest?

 

Lyn og torden finner vi over hele landet, selv om det er enkelte variasjoner. Agderfylkene, Telemark og Østlandet har mest lyn og torden, mens det er noe mindre lenger nord.

Sommeren har mer lyn og torden enn resten av året, og dette skjer fordi bevegelsene og nedbørdannelsen i skyene er sterkere i denne årstiden. Du har kanskje en formening om at det gjerne er ettermiddagen og kvelden som har mest torden? Dette skyldes at bevegelsene inne i skyene er sterkest etter en lang dag med soloppvarming, slik at luften beveger seg raskt til værs.

Kilde:  forskning.no

Kommentarer

kommentarer