Tag

Statnett

Statnett 25 år, er markedet klart for nye 25 år?

For 25 år siden sørget Energiloven for store omveltninger i kraftsektoren. To av lovens ektefødte barn er statsforetaket Statnett og det som var verdens første åpne kraftmarked på tvers av landegrenser. –Markedet spiller en viktig rolle for å møte fremtidens utfordringer for energiforsyning og klima, understreket konsernsjef Auke Lont på Statnetts jubileumskonferanse.

Statnetts systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2017-21

Høringen for Statnetts Systemdrifts- og markedsutviklingsplan (SMUP) viser oppslutning til utviklingstiltakene som er skissert. Det er blant annet bred støtte til innføring av finere tidsoppløsning i markedene og en økt grad av automatisering. Samtidig påpeker flere at planene er ambisiøse, og etterspør åpenhet og samarbeid rundt Statnetts vurderinger og konsekvenser av mulige løsninger.