Nyhetsartikkel

16 oktober 2017

NVE ønsker innspill på Statnetts redegjørelse av kostnadsavvik for investeringsprosjekter

Statnett SF har etter pålegg fra NVE publisert en redegjørelse om kostnadsavvik på større investeringsprosjekter avsluttet i 2015 og 2016. NVE ønsker innspill på om redegjørelsen gir en god forståelse av kostnadsutviklingen i Statnett og årsakene til utviklingen.

Statnetts redegjørelse heter «Kostnadsutvikling investeringsprosjekter», og er publisert som et vedlegg til Nettutviklingsplan 2017.

Rapportering skal bedre forståelsen av årsaker til kostnadsavvik

Målet er at rapporteringen skal bidra til en bedre forståelse av hvordan Statnett sine kostnader utvikler seg og årsakene til utviklingen.

NVE ønsker innspill på om redegjørelsen gjør dette på en tilfredsstillende måte. Innspillene vil bli brukt til å evaluere om det er behov for endringer i rapporteringskravene og/eller formatet i fremtiden.

Innspill til redegjørelsen i Statnetts årsrapport merkes 201606648 og sendes til NVE på nve@nve.no innen 24. november 2017.

Bakgrunnen for redegjørelsen er omtalt i NVE-rapportene 64/2015 «Statnett – regulering og oppfølging av kostnadsutvikling» og 49/2016 «Oppsummeringsrapport: Statnett – regulering og oppfølging av kostnadsutvikling».

Se også sak om innspill til Statnetts informasjon om kostnadsutvikling, datert 26.06.2017

Kommentarer

kommentarer